Įdomūs eksponatai
XVII AMŽIAUS KNYGA
Galime pasidžiaugti, kad muziejaus rinkiniuose yra saugoma vertinga XVII amžiaus knyga lotynų kalba: M. K. Sarbievii. Lyricorum libri tres. Antverpen.…
2021-01-26
ANTANO MIŠKINIO ATSIMINIMŲ KNYGA
Minime poeto, prozininko, modernaus neoromantizmo atstovo, literatūros kritiko, pedagogo, vertėjo, rezistento Antano Miškinio (1905–1983) gimimo metines. Muziejuje sukaupta gausi šio…
2021-01-26
O. MILAŠIAUS PASAKOS PREZIDENTUI A. SMETONAI
Prancūziškai rašęs lietuvių kilmės poetas Oskaras Milašius (pranc. Oscar Vladislas de Lubicz Milosz) niekada nepamiršo gimtojo Čerėjos dvaro (buv. LDK,…
2021-01-26
DZINGULIUKAI IR DARŽOVĖS B. SRUOGOS DRAMATURGIJOJE
Dalios Sruogaitės pažinties su teatru įžanga – tėvas. Dramaturgas, teatro kritikas ir teoretikas, Teatro muziejaus Humanitariniame universiteto fakultete iniciatorius skatino…
2021-01-26
JUOZO GRUŠO „KARJERISTAI“
Mūsų dienų skaitytojui neįprastai kukliai apipavidalintos rašytojo Juozo Grušo memorialinėje bibliotekoje saugomos prieškario knygos. Viena iš jų – 1935 m.…
2021-01-26
J. KAUPO LAIŠKAI–KOMIKSAI
Mūsų skaitytojų dėmesį ne kartą yra „pagavę“ čia publikuojami nuotaikingi piešiniai, primenantys komiksus (angl. comic – komiškas, comics – komiksai). Jų autorius – rašytojas,…
2021-01-26
H. RADAUSKO PASAULIS
Literatūros kritikas Vytautas Aleksandras Jonynas poetą Henriką Radauską apibūdino kaip „Poetą iš Dievo malonės“. Jam gyvam esant išėjo keturios poezijos…
2021-01-26
1884 METŲ „AUŠROS“ KALENDORIUS
Lietuviškas Aušros kalendorius ant metų 1884, turinčių 366 dienas, visai Lietuvai ir Žemaitijai pritinkantis Kai spaustuvininkas Martynas Jankus ir aušrininkas…
2021-01-26
×

Basket

×

Basket