Įdomūs eksponatai
DANIELIAUS KLEINO KNYGA
Šiais metais minime pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos „Grammatica Litvanica“ (1653 m.) autoriaus Danieliaus Kleino (1609–1666) 410-ąsias gimimo metines. Lotyniškai…
2021-01-27
ALBUMĖLIS A. IR B. BRAZDŽIONIŲ VEDYBŲ 50-MEČIUI
Prieš 85 metus, 1934 m. sausio 10 d., be vestuvių pokylio Šv. Antano bažnyčioje (tuomet koplyčioje, nes bažnyčia dar nebuvo…
2021-01-27
RAŠYTOJAS GRIGORIJUS JAKOVAS KANOVIČIUS
Kai kuriuos muziejinius eksponatus tikrai įdomiais galima vadinti žinant ne tik istorinę bei kultūrinę jų vertę, bet ir tam tikras…
2021-01-26
…IKI AUTORIUS ŠIAME PASAULYJE
Nedaug yra žmonių, kuriuos prisimindami ne tik artimieji ir draugai, bet ir kiti juos pažinojusieji, vadintų mažybiniais vardais. Kiek man…
2021-01-26
B. SRUOGOS SUTUOKTUVIŲ ŽIEDO ISTORIJA
Praėjus keletui metų po B. Sruogos mirties (1947 m. spalio 16 d.), rašytojo šeimai jau gyvenant Čikagoje, žmona Vanda Daugirdaitė-Sruogienė…
2021-01-26
„GYVENIMAS DRAUGE SU DRAUGU“
Minime lietuvių prozininko, poeto, vertėjo, politinio veikėjo Kazio Borutos (1905–1965) gimimo metines. Rašytojas – „jaunystėje triukšmingas kairysis, vėliau savo pažiūras…
2021-01-26
ERIKO VARNO EILIUOTAS LAIŠKAS B. BRAZDŽIONIUI
B. Brazdžionis buvo sukaupęs per keturiasdešimt įvairiausių proginių medalių. Šioje kolekcijoje – tik du medaliai, skirti poetui. Tai medalis „Per…
2021-01-26
ŠIS TAS APIE SRUOGŲ TUOKTUVES…
Balio Sruogos ir Vandos Daugirdaitės artima draugystė prasidėjo 1919 metų rudenį Kaune, abiem besidarbuojant „Lietuvos“ laikraščio redakcijoje. Sruoga – redakcijos…
2021-01-26
×

Basket

×

Basket