Įdomūs eksponatai
JUOZO GRUŠO „KARJERISTAI“
Mūsų dienų skaitytojui neįprastai kukliai apipavidalintos rašytojo Juozo Grušo memorialinėje bibliotekoje saugomos prieškario knygos. Viena iš jų – 1935 m.…
2021-01-26
J. KAUPO LAIŠKAI–KOMIKSAI
Mūsų skaitytojų dėmesį ne kartą yra „pagavę“ čia publikuojami nuotaikingi piešiniai, primenantys komiksus (angl. comic – komiškas, comics – komiksai). Jų autorius – rašytojas,…
2021-01-26
H. RADAUSKO PASAULIS
Literatūros kritikas Vytautas Aleksandras Jonynas poetą Henriką Radauską apibūdino kaip „Poetą iš Dievo malonės“. Jam gyvam esant išėjo keturios poezijos…
2021-01-26
1884 METŲ „AUŠROS“ KALENDORIUS
Lietuviškas Aušros kalendorius ant metų 1884, turinčių 366 dienas, visai Lietuvai ir Žemaitijai pritinkantis Kai spaustuvininkas Martynas Jankus ir aušrininkas…
2021-01-26
B. BRAZDŽIONIO PERVEŽAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS
1948 m. birželį JAV prezidentas H. Trumanas pasirašė Perkeltųjų asmenų imigracijos įstatymą, atvėrusį karo pabėgėliams vartus į JAV. 1949 m.…
2021-01-26
KIŠENINIS MAIRONIO LAIKRODIS
„It bangos taip laiko sparnai blaško viską – / Sapnus, svajones, pačius žmones aplinkui“, – rašė Maironis apie visagalį laiką…
2021-01-26
PIRMOJI JUOZO GRUŠO KNYGA
1924 m. J. Grušas atvyksta į Kauną ir pradeda studijuoti Lietuvos universitete. Literatūrinio darbo pradžią J. Grušas vertina labai kritiškai,…
2021-01-26
ŠIEK TIEK APIE SAULIŲ BUČĄ
Į Salomėjos Nėries memorialinį muziejų užsukantys lankytojai išgirsta daug detalių apie poetės ir jos šeimos gyvenimą. Tačiau vis lieka neatsakytų…
2021-01-26
×

Basket

×

Basket