Muziejaus fonduose saugome įdomią nuotrauką: prie eglutės sėdi Elena Jankauskaitė-Turauskienė, dainininkė Marija Lipčienė, Kalėdų senelis, už jo – Maironio seserėnas Mikalojus Lipčius ir Lietuvos diplomatas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas Eduardas Turauskas. Abu jauni vyrai studijavo teisę Paryžiaus universitete. Mikalojaus Lipčiaus studijas rėmė Maironis. Kitoje fotografijos pusėje Marijos Lipčienės užrašas ranka: „25 / XII 1925 m. Paryžius. 4-me Broca bute“.
Marija Lipčienė buvo nuolatinė jaukių Maironio švenčių viešnia, jai plojo menininkai ir inteligentai, Poeto giminaičiai. Maironio archyve saugome ne vieną Marijos Lipčienės ir jos vyro Mikalojaus Lipčiaus rašytą atviruką, vizitinę kortelę, dedikuotą fotografiją.

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė