Įdomūs eksponatai
Juditos Vaičiūnaitės vaikystės metai
Šiemet Vaiko dieną švenčiame gegužės 17-ąją. Ta proga pažvelkime į keletą Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomų nuotraukų, kurios mena poetės,…
2024-05-17
Juozas Žlabys-Žengė – Lietuvos kariuomenės karininkas
Juozas Žlabys-Žengė (1899–1992) buvo ne tik poetas, prozininkas, publicistas, aktyvus „keturvėjininkų“ literatūros sąjūdžio dalyvis, bet ir Lietuvos kariuomenės karininkas. Apie…
2024-05-07
Kelias į „Vaikystę“
Šie metai ženklina Vytauto Janavičiaus (1924–1995) šimtmetį. Rašytojo vingiuotas gyvenimo kelias driekėsi iš Lietuvos per Vokietiją į Australiją… Ir vėl,…
2024-04-30
Pirmasis Konstantino Sirvydo lietuvių kalbos žodynas
Konstantinas Sirvydas (apie 1579–1631) – teologas, rašytojas, leksikografas, vienas lietuvių raštijos pagrindėjų. Jis yra pirmojo išlikusio spausdinto lenkų-lotynų-lietuvių kalbos žodyno…
2024-04-24
Eduardo Cinzo romano „Šventojo Petro šunynas“ mašinraštis su taisymais
Šių metų balandžio 14 d. minime išeivijos romanisto Eduardo Cinzo šimtąsias gimimo metines. Jis 1944 m. per karo sumaištį atsidūrė Vokietijoje, o 1947 m.…
2024-04-11
Ona Miciūtė „Kažkas likimą mano čia pakirto…“
Poetė Ona Miciūtė (1909–1973) gimė Panomarų bendrabučio ūkio darbuotojo Stasio Miciaus gausioje šeimoje, gyvenusioje Filaretų gatvėje, Užupyje. Praūžus Pirmajam pasauliniam…
2024-03-18
Igno Šeiniaus memuarinės publicistikos knyga „Raudonasis tvanas“
Rašytojas ir diplomatas Ignas Jurkūnas-Šeinius (1889–1959) priklauso dviejų šalių kultūroms: lietuviškajai ir skandinaviškajai. Dirbo Lietuvos pasiuntiniu Švedijoje, Danijoje, Suomijoje. 1917…
2024-03-05
Kęstučio Navako gamintas atvirukas močiutei Leonorai Navakienei
Šių metų vasario 24 d. minėtume poeto, eseisto, literatūros kritiko, vertėjo Kęstučio Navako 60-metį. Deja, poetas mirė dar 2020 m.…
2024-02-21
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą