Įdomūs eksponatai
K. OSTRAUSKO „PYPKĖ“
2021 m. balandžio 5 d. Kostas Ostrauskas – ryškiausias lietuvių avangardinės dramaturgijos kūrėjas, literatūros istorikas, kritikas, žurnalistas švęstų 95 metų…
2021-04-19
B. BRAZDŽIONIO DIENORAŠTIS. 1944 M.
1944 m., grįžtant okupacinei sovietų armijai, kartu su kitais Lietuvos inteligentais nutarė trauktis Aldonos ir Bernardo Brazdžionių šeima su vaikais…
2021-04-12
PIRMOJI K. INČIŪROS KNYGA
Minime poeto, dramaturgo, prozininko, operų libretų autoriaus, vertėjo, vieno pirmųjų Kauno ir Vilniaus radiofonų diktorių, skaitovo Kazio Inčiūros jubiliejų! Gausiame…
2021-04-06
MĮSLINGA KĖDĖS ISTORIJA
Maironio lietuvių literatūros muziejaus vaikų literatūros skyriuje (buvusiame P. Cvirkos muziejuje, prieš karą – Lietuvos Respublikos ministro pirmininko M. Sleževičiaus…
2021-04-06
APIE M. MARTINAITĮ – POKŠTININKĄ
Poeto Marcelijaus Martinaičio gyvenime žaismės netrūko. Jis tiesiog negalėjo ramiai gyventi, knietėjo kažką iškrėsti – kokį smagų pokštą, nepiktą juoką.…
2021-04-01
RAŠYTOJOS ATVAIZDAS „PAŠTO MARKUTĖSE“
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943) į Pašto, telegrafų ir telefonų valdybos klausimą, ar leidžia savo atvaizdą naudoti pašto markutėse, atsakė teigiamai ir…
2021-03-29
ALEKSAS BALTRŪNAS
2014 m. rašytojo sūnus, fizinių mokslų geologijos krypties habilituotas daktaras Valentinas Baltrūnas muziejui perdavė didžiulį savo tėvų Alekso ir Aldonos…
2021-03-22
KNYGA APIE IŠVYKUSIUOSIUS
Išeivijos rašytoja ir pedagogė Stasė Vanagaitė-Petersonienė (1916–2016) buvo apdovanota charizma. Autobiografijoje rašė: „Parašiau nedaug. Tebūnie mano kūryba kaip tas nedidelis…
2021-03-22
×

Basket

×

Basket