Įdomūs eksponatai
Stasio Būdavo rankraštis – prisiminimai apie Maironį
Prozininkas, poetas Stasys Būdavas gimė 1908 metų kovo 18 dieną Papilėje, Akmenės rajone. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, kurioje buvo susibūrusi aktyvių…
2023-03-21
H. A. Čigriejaus draugiški šaržai
Šiemet prisimename poetą ir prozininką Henriką Algį Čigriejų (1933–2016), poetine ir smulkiosios prozos formomis įprasminusį daugelį svarbių prigimtinių motyvų. Kūrėjas…
2023-03-10
Mokslininko ir menininko Viktoro Falkenhano smuikas
2023 m. vasario 11-ąją minėjome žymaus vokiečių kalbininko, Humboldtų universiteto profesoriaus, baltisto, polonisto, rašytojo – novelių apie J. Bretkūną autoriaus,…
2023-02-28
Leonardo Matuzevičiaus kūrybinis rankraštis
Sausio 3-ąją minėjome poeto, politinio kalinio, tremtinio Leonardo Matuzevičiaus (1923–2000) 100 metų sukaktį. Gimęs ir augęs išsilavinusių, knygas vertinusių tėvų…
2023-02-17
Teatro seminaro pakerėtas
Praskleidus išeivių rašytojo, redaktoriaus, bibliografo, mokytojo, Lietuvos katalikų mokslų akademijos nario Česlovo Grincevičiaus (1913–1994) archyvalijas, saugomas MLLM, į akis krenta…
2023-02-07
Japoniškų graviūrų istorija
Balio ir Vandos Sruogų šeima įkurtuvių naujajame name Ramiojoje gatvėje (dabar B. Sruogos g.) proga gavo itin vertingą dovaną –…
2023-02-02
Ankstyvoji S. T. Kondroto proza
Šių metų sausio 30 d. prozininkui, vertėjui, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui (2020) Sauliui Tomui Kondrotui (g. 1953)…
2023-01-27
Freiburgo Meno ir amatų mokyklos studentės pažymėjimas
Šių metų sausio 12 dieną sukanka šimtas metų, kai Alytuje, Dainavos krašte, gimė poetė, dailininkė ir mokytoja Aldona Veščiūnaitė. Jos…
2023-01-17
×

Basket

×

Basket