Įdomūs eksponatai
BALYS SRUOGA KAUKAZE
„Visas kūnas dega, o aš apsvaigęs nuo saulės ir įspūdžių: tiek įstabaus, tiek nepaprasto regėjau“, – sukrėstas Alpių didybės rašė…
2021-01-26
S. NĖRIES VYRO B. BUČO ESKIZAI
Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namų-muziejaus fonde, be kitų eksponatų, saugomi B. Bučui priklausę daiktai, meno kūriniai. Labai įdomūs jo…
2021-01-26
VĖDUOKLĖS PASLAPTĮ ĮMINUS
Įdomaus eksponato skiltyje pasakojame apie išeivių rašytojos, visuomenės ir kultūros veikėjos Kotrynos Grigaitytės (1910–2008) vėduoklę. Ją poetei 1966 m. padovanojo…
2021-01-26
MARGOJI IR MAŽOJI ABĖCĖLĖS
Bernardo Brazdžionio rinkinyje yra saugomas paties autoriaus iliustruotas rankraštis „Margoji abėcėlė”. Tai 1945 m. rašyti eilėraštukai vaikams. B. Brazdžionis yra…
2021-01-25
„VISI ASMENYS IR ĮVYKIAI PRAMANYTI…“
Šie žodžiai, įrašyti Antano Škėmos (1910–1964) apysakos „Izaokas“ rankraštyje, nebuvo perkelti ir išspausdinti jo „Raštuose“. Pristatome Maironio lietuvių literatūros muziejaus…
2021-01-25
K. INČIŪROS LAGERIO EILĖRAŠČIŲ SĄSIUVINIAI
Sovietų okupantai Lietuvoje ir kitose valstybėse sugriovė tai, kas buvo geriausia: sunaikino ekonominį ir kultūrinį šalies gyvenimą, talentingiausi žmonės buvo…
2021-01-25
N. MILIAUSKAITĖS LAIŠKAI MOKYTOJAI
Neseniai pasirodė knyga „Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai“. Ant jos viršelio – nematyta poetės portretinė fotografija. Besišypsanti Nijolė pievoje. Fotografuota 1974-aisiais.…
2021-01-25
S. ZOBARSKO LITERATŪROS ANTOLOGIJA
Pagrindiniu išeivijos lietuvių uždaviniu buvo tautinės kultūros bei gimtosios kalbos išsaugojimas. Tam, glausdamiesi svečiose šalyse, intelektualai pasitelkė lietuviškų knygų ir…
2021-01-25
×

Basket

×

Basket