Įdomūs eksponatai
PIRMOJI JUOZO GRUŠO KNYGA
1924 m. J. Grušas atvyksta į Kauną ir pradeda studijuoti Lietuvos universitete. Literatūrinio darbo pradžią J. Grušas vertina labai kritiškai,…
2021-01-26
ŠIEK TIEK APIE SAULIŲ BUČĄ
Į Salomėjos Nėries memorialinį muziejų užsukantys lankytojai išgirsta daug detalių apie poetės ir jos šeimos gyvenimą. Tačiau vis lieka neatsakytų…
2021-01-26
KORTELĖS B. BUČO PINIGINĖJE
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde nuolat atsiranda naujų eksponatų. Nemažai jų dovanojo poetės vyro skulptoriaus Bernardo Bučo dukra Rasa Bučaitė-Karaškienė.…
2021-01-26
VASAROS POILSIS SU BIČIULIAIS
Senoje nuotraukoje matome keturis kunigus sode prie medžio. Vasara… Maironis šiltai šypsosi laimingas šalia gerų bičiulių. „Maironis mėgdavo pavažiuoti į…
2021-01-26
S. BAČINSKAITĖ-NĖRIS – ATEITININKĖ
2021 m. sukanka 110 metų, kai išleistas pirmasis „Ateities“ žurnalas, susikūrė kultūrinė ateitininkų organizacija, kviečianti į religinį, dorinį ir socialinį…
2021-01-26
KELIAS Į LAISVĄ, BET NESAUGŲ PASAULĮ
1940-ųjų metų sovietų okupacija daug nerimo sukėlė ir poeto Bernardo Brazdžionio šeimai. Slėgė pirmoji trėmimų banga, namuose buvo atlikta krata,…
2021-01-26
KAS REIKŠMINGIAU – AR AKYS, AR SUKNELĖ?
Išeivių poetės, mokytojos G. Tulauskaitės (1908–1990) archyviniame rinkinyje saugomas itin vertingas eksponatas – jos debiutinės knygos „Paklydę žodžiai“ rankraštis-maketas. Rašyta…
2021-01-26
LIETUVAITĖS PAS RAMBYNĄ
Šį kartą įdomus eksponatas – atvirlaiškio, išsiųsto 1909 m., fragmentas, kuriame matome lietuvaites, pasipuošusias tautiniais rūbais. Kam ir iš kur…
2021-01-26
×

Basket

×

Basket