Prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio (1899–1981) fonde aptinkame retą įdomų eksponatą – nedidelę pilką „vanagėlio“ iškamšą. Paukštelis kibiais lenktais nagučiais įsikibęs į rudą pušies šaką, pritvirtintą prie medinės lentelės. Juodos akys su geltonais apvadais it gyvos žvelgia į šalis abipus lenkto snapo. Iškamšą pagamino ir Paukšteliui 1973 m. padovanojo vyresniųjų klasių moksleivis anūkas Algirdas.
Rašytojo vienintelis anūkas Algirdas Knystautas (g. 1956 m.) – gamtos mokslų daktaras, ornitologas, fotografas, keliautojas, žurnalistas, judėjimo „Už gamtą“ vadovas. Algirdo, kaip tikro gamtininko iš prigimties, kelias prasidėjo jam tebūnant ketverių. Gyvendamas su savo seneliais Lietuvos liaudies rašytoju Juozu Paukšteliu ir nusipelniusia mokytoja Brone Paukšteliene, ėmė domėtis paukščiais, slaugė sužeistą kovą. Žurnalistei, rašytojai Audronei Urbonaitei pasiteiravus apie vaikystę garsaus senelio namuose, anūkas atsakęs: „Dieviška. Ją leidau Kėdainiuose Paukštelių name, apsuptas meilės, šilumos ir supratimo oazės. Ten gyvenau nuo vienerių iki šešerių. Pietiniai purpleliai perėjo sidabrinėje eglėje, o aš juos stebėdavau suakmenėjęs. Senelis labai anksti suprato mano veržimąsi prie paukščių. Rašytojas Paukštelis su žmona gyveno Markso gatvėje, bet iš tiesų jų sodyba mažai priminė miestietišką: augo didelis obelų sodas, turėjome šunį Murzą,“ – pasakojo Algirdas. Gegužės 1-osios demonstracijoje matė karves. Sykį rašytojas J. Paukštelis nusivedė anūką į privalomą demonstraciją, o grįžtant paklausė: „Ką matei, Algirduk?“ „Atsakiau, kad tris karves prie Nevėžio. Paukščiai, šunys ir visokie gyviai man buvo gerokai svarbesni negu technika. Senelis labai juokėsi iš tokio atsakymo,“ – pasakojo A. Knystautas. Vyresnėse klasėse Algirdas kasmet laimėdavo respublikines biologijos olimpiadas. „Gamtinė psichozė buvo taip nuo mažens užvaldžiusi, kad matematikos nekenčiau, o biologija atrodė svarbiausias pasaulyje mokslas,“ – sakė ornitologas. Iš viso Lietuvoje ir užsienyje apie paukščius ir keliones gamtininkas yra išleidęs 14 knygų, aplankęs 143 šalis. Paukščių stebėtojai iš Lietuvos susibūrė jo įsteigtame klube „Aves Lituania“ ir kartu keliauja po pasaulį. „Esu matęs apie 4,5 tūkstančių paukščių rūšių visuose Žemės kontinentuose. Tiek nuostabių paukščių esama pasaulyje, kad negaliu išskirti nė vienos kurios nors mėgstamiausios rūšies, taip pat ir šalies,“ – sako A. Knystautas. Jam paukščių stebėjimas primena medžioklę: „Ši azarto rūšis – labai sveika. Jį žmogus gali tenkinti nešaudydamas, nežudydamas. To, ką pamatei, niekas negali pavogti, išnešti. Kiekvienas pamatytas paukštis yra atkarpėlė tavo gyvenime. Nuostabus jausmas!“ /A. Urbonaitė. „Rašytojo Juozo Paukštelio anūkui azartą kelia paukščiai“. Lietuvos rytas, 2016-11-02 /
Paukščio iškamšą muziejui padovanojo rašytojo dukra Dalia Knystautienė 1987 m.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė