Įdomūs eksponatai
MENININKUS VIENIJĘS PASIPRIEŠINIMAS
Legendomis apipintas režisieriaus Jono Jurašo „Barboros Radvilaitės“ pastatymas (1972) pripažintas šimtmečio spektakliu. Garsiąją Barboros (Rūtos Staliliūnaitės) ir jos scenos karaliaus…
2021-01-28
APIE RAŠYTOJO LAIŠKUS
Juozas Baltušis (tikroji pavardė Albertas Juozėnas) – prozininkas, dramaturgas, publicistas. Gimė 1909-ųjų balandį Rygoje, vėliau gyveno Rusijoje. 1918 m. visa…
2021-01-28
IR PASTATAI TURI SAVO LIKIMUS
Vaikų literatūros muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys, įsikūręs Kaune, K. Donelaičio gatvėje 13 numeriu pažymėtame name. Pastatas, sujungtas su…
2021-01-28
JUOZO PAUKŠTELIO RANKRAŠČIŲ RINKINYS
Muziejaus fonduose saugomas turtingas prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio rinkinys. Ypač gausus rankraštynas: nuo pirmųjų kuklių literatūrinių bandymų gimnazijos suole…
2021-01-28
PREMIJA – „KUNIGAIKŠČIŲ MIESTUI“
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, kuriuo teisiškai atkurta Lietuvos demokratinė valstybė. Tačiau 1920…
2021-01-28
MUZIKA ĮKVĖPĖ J. GRUŠĄ
Kiekvieną žmogų supa daiktai, net ir kūrėjai neišvengia buities, todėl memorialiniame muziejuje taip pat daug gyvenimo prozos dalykų, daiktų, mažmožių,…
2021-01-28
MAIRONIO DRAUGAI
Maironis su Julijonu Šimaičiu ir Mykolu Prialgausku įamžinti žymaus fotografo Osvaldo Langės, Mintaujoje apie 1890–1892 metus.   Senoje fotografijoje matome…
2021-01-28
LIŪNĖ JANUŠYTĖ PARYŽIUJE
Senoje nuotraukoje matome šmaikščią ir žavią satyrikę, žurnalistę Liūnę Janušytę Paryžiuje, Lotynų kvartale 1937 m. Jauną gabią rašytoją ir žurnalistę…
2021-01-28
×

Basket

×

Basket