Įdomūs eksponatai
PIEŠIANTI RAŠYTOJA
Norisi tikėti, kad kas nors kur nors geru žodžiu ar išsamiu straipsniu prisimins ir pagerbs rašytoją, dailininkę, menotyrininkę Jolitą Skablauskaitę…
2021-01-26
„NEKARŪNUOTOS POETĖS“ EILĖRAŠČIAI
Rugsėjo 23 d. minėtos ypatingos asmenybės – aktorės, poetės, dramaturgės Alės Sidabraitės (tikr. – Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė; 1900–1986) 120-osios gimimo metinės.…
2021-01-26
H. NAGIO KONSPEKTŲ SĄSIUVINIS
Poeto žemininko-lankininko, literatūros kritiko, vertėjo, humanitarinių mokslų daktaro Henriko Nagio (1920–1996) archyvinis rinkinys turtingas kūrybinių rankraščių, juodraštinių sąsiuvinių, užrašų. Kūrėjų…
2021-01-26
MAIRONIS IR JO ARTIMI GIMINAIČIAI
Šį kartą pasakojimas apie nuotrauką, kurioje 1923 metais įamžintas Maironis su giminėmis Kačerginėje. Iš kairės sėdi Maironio seserėnas Mikalojus Lipčius,…
2021-01-26
BALYS SRUOGA KAUKAZE
„Visas kūnas dega, o aš apsvaigęs nuo saulės ir įspūdžių: tiek įstabaus, tiek nepaprasto regėjau“, – sukrėstas Alpių didybės rašė…
2021-01-26
S. NĖRIES VYRO B. BUČO ESKIZAI
Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namų-muziejaus fonde, be kitų eksponatų, saugomi B. Bučui priklausę daiktai, meno kūriniai. Labai įdomūs jo…
2021-01-26
VĖDUOKLĖS PASLAPTĮ ĮMINUS
Įdomaus eksponato skiltyje pasakojame apie išeivių rašytojos, visuomenės ir kultūros veikėjos Kotrynos Grigaitytės (1910–2008) vėduoklę. Ją poetei 1966 m. padovanojo…
2021-01-26
MARGOJI IR MAŽOJI ABĖCĖLĖS
Bernardo Brazdžionio rinkinyje yra saugomas paties autoriaus iliustruotas rankraštis „Margoji abėcėlė”. Tai 1945 m. rašyti eilėraštukai vaikams. B. Brazdžionis yra…
2021-01-25
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą