Šioje išblukusioje fotografijoje matome Kazimierą Būgą, sėdintį ant antros lentynos vagone, dardančiame per Rusiją. Nuo 1917 m. kalbininkas K. Būga profesoriavo Permės universitete, o pilietinio karo metu gyveno Tomske. 1920 m. vasarą grįžo iš Rusijos į laisvą Lietuvą. Su savim vežėsi didelį turtą – žodyno korteles. Permėje ir Tomske nenuilstamai rinko lietuviškus žodžius iš senųjų raštų. Parsivežė gal 64 kilogramus kortelių. Medžiagą lietuvių kalbos žodynui K. Būga rinko visą gyvenimą. Dar būdamas mokinys gimtojoje Pažiegėje užrašinėjo tautosaką, retus, mažiau girdėtus žodžius.
1920-aisiais profesorius jau buvo vedęs ir turėjo mažą dukrelę Gražiną, vėliau gimė sūnus Gintautas.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė