Įdomūs eksponatai
KAZIO BORUTOS PYPKIŲ RINKINYS
Lietuvių prozininko, poeto, politinio veikėjo Kazio Borutos (1905–1965) rinkinyje saugoma stebinanti savo gausa ir įvairove pypkių, portsigarų, kandiklių, peleninių, dėžučių,…
2021-01-28
KOKIA MOKYTOJA BUVO S. NĖRIS?
Nežinia, kuris pirmas – rašytoja Salomėja Nėris ar jos vyras Bernardas Bučas – į rankas paėmė nedidelį languoto popieriaus lapelį,…
2021-01-28
D. SRUOGAITĖS KRIKŠTO LIUDIJIMAS
Balys Sruoga ir Juozas Tumas-Vaižgantas bendravo šiltai ir nuoširdžiai. Nepaisant retų, bet karštų kanauninko pabarimų, Sruoga jį labai gerbė, vertino…
2021-01-28
B. BRAZDŽIONIS IR KNYGOS
1944 metais pasitraukdamas į Vakarus, Bern. Brazdžionis savo namuose Kaune, Tvirtovės alėjoje (šiuo metu Taikos prospektas) paliko sukauptą didelę biblioteką.…
2021-01-28
„PAVASARIO BALSŲ“ REDAKCIJA
Lapkričio 2 d. minime poeto, kunigo, profesoriaus Jono Mačiulio Maironio 156-ąsias gimimo metines. Ta proga norime pristatyti išskirtinį eksponatą, saugomą…
2021-01-28
L. GUTAUSKO ESKIZAI
Lapkričio 6 dieną sukanka 80 metų, kai Kaune gimė Leonardas Gutauskas – poetas, prozininkas, tapytojas, knygų vaikams rašytojas ir iliustruotojas,…
2021-01-28
KAZIO BINKIO ŠEIMA
Eilėraščių rinkinio „100 pavasarių“ autorius Kazys Binkis gimė vėlyvą rudenį, lapkričio 16 dieną. Šiemet šaunus poetas, dramaturgas, publicistas ir vertėjas…
2021-01-28
SVEČIAI IŠ PRANCŪZIJOS LIETUVOJE
 1965 m. Lietuvoje lankėsi prancūzų rašytojas, filosofas, vienas žymiausių 20 amžiaus egzistencialistų Žanas Polis Sartras ir jo gyvenimo draugė –…
2021-01-28
×

Basket

×

Basket