Įdomūs eksponatai
DAILININKO J. STEPONAVIČIAUS ILIUSTRACIJOS
B. Brazdžionio rinkinyje saugomos nežinomos, nematytos dailininko Jono Steponavičiaus iliustracijos  knygai „Maironio kūryba“. Deja, knyga nebuvo išleista. Kaip poetas Bernardas…
2021-02-01
STASIO SANTVARO LAIŠKAI IŠ PALANGOS
Pirmojo pasaulinio karo metais buvęs Lietuvos kariuomenės savanoris Stasys Santvaras gavo 14 ha sklypą Palangoje, kur persikraustė ūkininkauti jo mama.…
2021-02-01
JUOZO PAUKŠTELIO „VANAGĖLIS“
Prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio (1899–1981) fonde aptinkame retą įdomų eksponatą – nedidelę pilką „vanagėlio“ iškamšą. Paukštelis kibiais lenktais nagučiais…
2021-02-01
VYTAUTO MAČERNIO VASAROS
Vasara. Šį metų laiką mėgo ir jaunasis klasikas Vytautas Mačernis. O ypatingai jis garsėjo maudynėmis, kaimynai net stebėdavosi. Vytautas nebuvo…
2021-02-01
DOVANOS BALIUI SRUOGAI
Vasario 2 d. minime rašytojo Balio Sruogos 125-ąsias gimimo metines. Muziejaus archyvuose saugomi keli nuotaikingi Dalios sveikinimai tėvui, kuriuos galite…
2021-02-01
SUGRĮŽĘ RANKRAŠČIAI
Maironio muziejuje, Petro Cvirkos archyviniame rinkinyje, saugomi prieš keletą metų atrasti rašytojo Petro Cvirkos rankraščiai. Tai vieni pirmųjų jauno autoriaus…
2021-01-29
V. ŠIUGŽDINIO PIRMIEJI KŪRYBINIAI BANDYMAI
Muziejuje esančiame Vaclovo Šiugždinio (1911–1988) rinkinyje saugomas sąsiuvinis su jo pirmųjų kūrybinių bandymų iškarpomis. Tai vos penkiolikos-šešiolikos sulaukusio vaikino prozos…
2021-01-29
RAŠYTA PIEŠTUKU
Parodoje, skirtoje rašytojoms Šatrijos Raganai ir Lazdynų Pelėdai, eksponuojama keletas rašytojų memorialinių daiktų. Lankytojai turi progą pamatyti miniatiūrinį M. Pečkauskaitės…
2021-01-29
×

Basket

×

Basket