Neseniai rubrikoje „Įdomus eksponatas“ Jūs turėjote galimybę susipažinti su naujai įsigytais, profesionalaus dailininko nupieštais Maironio portretais. Tačiau ir muziejine, ir istorine prasme ne ką mažesnę vertę turi ir muziejuje saugomi vaikų – būsimųjų įžymių rašytojų – mokykliniai piešiniai. Juose užfiksuota vaiko kasdienybė ir svajonės puikiai ir autentiškai perteikia laikmečio dvasią, charakteringus epochos bruožus ir bręstančios asmenybės charakterio ypatumus.
Mūsų literatūros patriarchas (gegužės mėnesį jam sukako 92-eji), prozininkas, publicistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Jonas Mikelinskas muziejui padovanojo didelį aplanką su savo mokyklinių metų Saločių pradžios mokykloje (1934–1936 m.) ir Pasvalio gimnazijoje (1937–1943 m.) pieštais piešiniais. Tuo metu savo bendramokslių ir mokytojų tarpe jis garsėjo kaip tikras „dailininkas“. Keletą jo piešinių šiandien ir pristatome rubrikoje „Įdomus eksponatas“. Beje, buvo sudėtinga atrinkti „vertingiausius kūrinius“. Šį kartą Jūsų dėmesiui siūlome J. Mikelinsko užfiksuotą žiemišką tėviškės peizažą, vasaros darbų akimirką, elgetų poilsio valandėlę, Pasvalio panoramą, „mistinį“ vaizdelį iš kapinių ir J. Mikelinsko svajonėse pagimdyto pasaulinio didmiesčio vaizdą. Belieka priminti, kad į šiuos piešinius būtina žiūrėti ne dailės kritiko akimis. Prisiminkite ir savo mokyklinių metų pastangas piešimo pamokų metu kurti savus pasaulių variantus.     

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkas Edmundas Kazlauskas