Vėlyvesniaisiais gyvenimo metais Jonas Mačiulis-Maironis šventė savo Vardo dieną spalio 20-ąją per Šv.Joną Kantietį. Mat spalio 21-oji – Poeto gimimo diena, tad būdavo sujungiamos abi progos. Tačiau iš jaunystės laikų yra išlikę sveikinimų ir birželio 24-osios – Joninių proga. 

Devocionalija – paveikslėlis  su Kristaus atvaizdu. Po apačia tekstas vokiečių kalba: „Ko Dievas nori, krikščionys turi nuolat kartoti ir Jėzaus kančią kantriai nešti.“ Šį paveikslėlį Maironis gavo Vardo dienos proga, ką rodo užrašas lotynų kalba kitoje pusėje: „Vardo dienos proga brangiausiam broliui Kristuje Jonui Maculevičiui dovanoja (neįsk.) 1888 VI 24.“ 1888 m. pavasarį poetas baigė Kauno kunigų seminariją.
Šį atviruką Maironis laikė savo bibliotekos knygoje „H. Hurter. Theologiae dogmaticae...“, 1891 m.

Devocionalija – „Krikštas“ – Jonas krikštija Jėzų. Spausdintas Niurnberge, vokiečių kalba.
Šį paveikslėlį Maironis gavo Vardo dienos proga, ką rodo užrašas lenkų kalba kitoje pusėje: „Vardo dienos proga mylimam draugui Jonui Maculevičiui skiria Šninkovskis 1885 birželio 24 d.“ Tais metais Maironis mokėsi Kauno kunigų seminarijoje.
Šį atviruką Maironis saugojo knygoje „Breviarium Romanum...“, 1923 m.

Parengė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė