Išeivių literatūra
KAZIMIERAS BARAUSKAS-BARĖNAS (1908–2006)
Lyginant su didžiaisiais Maironio lietuvių literatūros muziejuje (MLLM) saugomais išeivių autorių rinkiniais (S. Santvaro, A. Gustaičio, A. Vaičiulaičio), Londone gyvenusio…
Išeivių literatūra
2021-05-20
KAZYS BRADŪNAS (1917–2009)
Kazys Bradūnas (1917–2009) – poetas, redaktorius, išskirtinė asmenybė Lietuvos kultūros ir literatūros istorijoje – vienas iš prieškarinės Lietuvos Vytauto Didžiojo…
Išeivių literatūra
2021-05-20
VYTAUTAS ALEKSANDRAS JONYNAS (1918–2004)
Literatūros kritikas, bibliotekininkas Vytautas Aleksandras Jonynas (1918–2004), parašęs per 400 knygų recenzijų, spektaklių įvertinimų, dailės ir muzikos vakarų aprašymų paliko…
Išeivių literatūra
2021-05-20
STASYS YLA (1908–1983)
Tarp gausių išeivių rašytojų archyvų Maironio muziejuje yra ir kuklus Stasio Ylos archyvinis rinkinys. Visas turtingas šios neeilinės Lietuvos kultūros…
Išeivių literatūra
2021-05-20
ALOYZAS BARONAS (1917–1980)
Rašytojas, žurnalistas, redaktorius, kultūros ir visuomenės veikėjas Aloyzas Baronas (1917–1980) paliko ryškius pėdsakus JAV LB kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. Stebėtinai gausus…
Išeivių literatūra
2021-05-20
B. BRAZDŽIONIO MEMORIALINĖ BIBLIOTEKA
Kviečiu pasižvalgyti po poeto biblioteką, saugomą Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune. Muziejui, kurio pirmasis vedėjas 1940–1944 m. buvo Bern. Brazdžionis,…
Išeivių literatūra
2021-05-20
B. BRAZDŽIONIO SKYRIAUS RINKINYS
Bernardas Brazdžionis (1907–2002) – poetas, literatūros kritikas, redaktorius, žurnalistas, pedagogas, vertėjas. Viešėdamas Lietuvoje, poetas dažnai lankydavosi muziejuje, o 1991 m.…
Išeivių literatūra
2021-05-20
ALGIRDAS JERONIMAS LANDSBERGIS
 Išeivių rašytojo, dramaturgo, literatūros kritiko, „Laisvosios Europos“ radijo bendradarbio, redaktoriaus, PEN klubo lietuvių skyriaus išeivijoje (daugiau nei keturiasdešimt metų pirmininko…
Išeivių literatūra
2021-03-03
×

Basket

×

Basket