Išeivių literatūra
VYTAUTAS VOLERTAS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje tarp turtingų gerai žinomų išeivių rašytojų rinkinių yra nedidelis Vytauto Volerto (1921 08 22–2012 12 02)…
Išeivių literatūra
2021-09-22
DOKUMENTAI B. BRAZDŽIONIO RINKINYJE
B. Brazdžionio rinkinyje saugoma 143 vnt. dokumentų. Dauguma jų priklausė Bernardui Brazdžioniui ar jo šeimos nariams: asmens, darbo pažymėjimai ir…
Išeivių literatūra
2021-09-21
HENRIKAS NAGYS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomas modernaus lietuvių poeto, žemininko, lankininko, vertėjo, reiklaus literatūros kritiko Henriko Nagio (1920–1996) archyvas, kurį sudaro apie 300…
Išeivių literatūra
2021-05-20
JURGIS BLEKAITIS
Pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje diplomuotas teatrologas, režisierius, aktorius, poetas, vertėjas, kritikas Jurgis Blekaitis (1917–2007), dovanodamas Maironio lietuvių literatūros muziejui (toliau –…
Išeivių literatūra
2021-05-20
JUOZAS ALMIS JŪRAGIS
Poetas, vertėjas, redaktorius Juozas Almis Jūragis (1917–2014), nuo 1948 m. gyvenęs Australijoje, savo archyvinę medžiagą bei asmeninės bibliotekos knygas pradėjo…
Išeivių literatūra
2021-05-20
MARIUS KATILIŠKIS
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose savo vietą visuomet suranda kiekvieno, tiek garsesnio, tiek mažiau žinomo rašytojo archyvas. Tad nė vienam…
Išeivių literatūra
2021-05-20
HENRIKAS RADAUSKAS
Vieno žymiausių išeivių poeto, vertėjo Henriko Radausko (1910–1970) rinkinys yra negausus — per 200 eksponatų. Tai nuotraukos, poezijos ir vertimų…
Išeivių literatūra
2021-05-20
ANTANAS GUSTAITIS
Antanas Gustaitis (1907–1990) – vienas ryškiausių ir originaliausių lietuvių rašytojų. Eilėraščius, vaizdelius, pjeses kūrė prieškarinėje Nepriklausomoje Lietuvoje, Vokietijoje, Amerikoje. Parašė…
Išeivių literatūra
2021-05-20
×

Basket

×

Basket