Išeivių literatūra
Danutės Brazytės-Bindokienės rinkinys
Nors Lietuvoje Danutės Brazytės-Bindokienės (g. 1932 m.) kūryba nėra populiari, tačiau jos vardas yra puikiai žinomas tarp JAV gyvenančių lietuvių.…
Išeivių literatūra
2022-08-10
Leonardo Andriekaus rinkinys
Leonardas Kazimieras Andriekus (1914–2003) buvo įvairiapusė asmenybė: poetas, dvasininkas, bažnytinės teisės daktaras, redaktorius, aktyvus kultūros veikėjas. Muziejuje sukauptas ne itin…
Išeivių literatūra
2022-07-15
PULGIS ANDRIUŠIS
Pulgis Andriušis (tikrasis vardas Fulgencijus Andrusevičius) – rašytojas, vertėjas, žurnalistas, esperantininkas gimė 1907 m. kovo 31 d. Gaidžių kaime, Tauragnų valsčiuje, tačiau 1944 m. pasitraukė į…
Išeivių literatūra
2022-05-12
STASYS SANTVARAS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje tarp gausybės iš užjūrių parkeliavusių išeivijos rašytojų rinkinių – vienas didžiausių, gausus vertingų archyvalijų – Stasio…
Išeivių literatūra
2022-05-12
BERNARDO BRAZDŽIONIO MEMORIALINIAI DAIKTAI
Gausus Bernardo Brazdžionio archyvas į Lietuvą iš jaukių poeto ir jo žmonos Aldonos namų Kalifornijoje, atvežtas 2003 metais. A. Ruseckaitė…
Išeivių literatūra
2021-12-02
STEPAS ZOBARSKAS (1911–1984)
Stepas Zobarskas (1911–1984) – garsus prieškario laikų rašytojas, kuris vėliau aktyviai reiškėsi išeivijoje – rašė ir leido knygas, dirbo vertėju,…
Išeivių literatūra
2021-12-02
MENO KŪRINIAI B. BRAZDŽIONIO RINKINYJE
Į Maironio lietuvių literatūros muziejų su B. Brazdžionio archyvu parkeliavo gausi meno kūrinių kolekcija, kurioje saugoma 198 vnt. meno kūrinių:…
Išeivių literatūra
2021-10-18
VYTAUTAS VOLERTAS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje tarp turtingų gerai žinomų išeivių rašytojų rinkinių yra nedidelis Vytauto Volerto (1921 08 22–2012 12 02)…
Išeivių literatūra
2021-09-22
×

Basket

×

Basket