Išeivių literatūra
Petras Tarulis (1896–1980)
Petras Tarulis (tikroji pavardė Juozas Petrėnas) (1896–1980) – rašytojas, žurnalistas, spaudos darbuotojas, redaktorius. Gimė Degučiuose, Utenos rajone, studijavo literatūrą Lietuvos…
Išeivių literatūra
2023-12-27
Marija Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė (1908–1984)
Apie rašytoją Mariją Magdaleną Mykolaitytę-Slavėnienę lietuvių literatūros istorijoje menkai ką randame. Dažniau kalbame apie ją, kaip rašytojo klasiko, profesoriaus Vinco…
Išeivių literatūra
2023-12-27
Stasys Būdavas (1908–1966)
Stasys Būdavas (1908 03 18–1966 09 09) – kunigas, rašytojas, poetas, tarpukario Lietuvos ir išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas. Jo kūrybos…
Išeivių literatūra
2023-12-27
Karolė Pažėraitė (1903–1988)
Rašytojos Karolės Pažėraitės (1903 08 06–1988 06 08) Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomas rinkinys nėra gausus – jame saugoma šiek…
Išeivių literatūra
2023-12-27
JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ (1921–2016)
Poetės, rašytojos, žemininkų kartos atstovės Julijos Švabaitės-Gylienės (1921–2016) archyvinis rinkinys, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje – gausus ir įvairus, pradėtas…
Išeivių literatūra
2023-08-02
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS (1913–1992)
Išeivių rašytojo, redaktoriaus, žurnalisto, mokytojo, bibliografo, archyvaro, Lietuvos katalikų mokslų akademijos nario Česlovo Grincevičiaus rinkinys Maironio lietuvių literatūros muziejuje nėra…
Išeivių literatūra
2023-01-27
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ (1923–2007)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje poetės, prozininkės ir dramaturgės Birutės Pūkelevičiūtės (1923–2007 m.) archyvinis rinkinys – kūrybinio gyvenimo istorija. Rinkinyje yra…
Išeivių literatūra
2023-01-11
ALDONA VEŠČIŪNAITĖ-JANAVIČIENĖ (1923–2012)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje esantis poetės, dailininkės, mokytojos Aldonos Veščiūnaitės-Janavičienės (1923–2012) archyvinis rinkinys – tai išsamus jos gyvenimo ir kūrybos…
Išeivių literatūra
2022-12-21
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą