Išeivių literatūra
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS (1913–1992)
Išeivių rašytojo, redaktoriaus, žurnalisto, mokytojo, bibliografo, archyvaro, Lietuvos katalikų mokslų akademijos nario Česlovo Grincevičiaus rinkinys Maironio lietuvių literatūros muziejuje nėra…
Išeivių literatūra
2023-01-27
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ (1923–2007)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje poetės, prozininkės ir dramaturgės Birutės Pūkelevičiūtės (1923–2007 m.) archyvinis rinkinys – kūrybinio gyvenimo istorija. Rinkinyje yra…
Išeivių literatūra
2023-01-11
ALDONA VEŠČIŪNAITĖ-JANAVIČIENĖ (1923–2012)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje esantis poetės, dailininkės, mokytojos Aldonos Veščiūnaitės-Janavičienės (1923–2012) archyvinis rinkinys – tai išsamus jos gyvenimo ir kūrybos…
Išeivių literatūra
2022-12-21
JUOZAS TYSLIAVA (1902–1961)
Modernaus poeto, redaktoriaus, žurnalisto, savanorio Juozo Tysliavos (1902–1961) archyvinis rinkinys nėra gausus, tačiau turi išskirtinę vertę. Per unikalias archyvalijas –…
Išeivių literatūra
2022-12-21
STASYS DŽIUGAS (1919–2011)
Poetas, prozininkas, visuomenės veikėjas Stasys Džiugas gimė 1919 metais Raseinių apskrityje, Juodkėnų kaime. Vaikystė ir jaunystė prabėgo Lietuvoje, mokėsi Girkalnio…
Išeivių literatūra
2022-12-21
KOSTAS OSTRAUSKAS (1926–2012)
Išeivių rašytojo, dramaturgo, humanitarinių mokslų daktaro Kosto Ostrausko (1926–2012) rinkinys pradėtas formuoti apie 1990 metus. Beveik visa medžiaga atkeliavo iki…
Išeivių literatūra
2022-12-21
PRANAS LEMBERTAS (1897–1967)
Poeto, teisininko, visuomenės ir kultūros veikėjo Prano Lemberto (1897–1967) gyvenimas nutrūko staiga, jam peržengus 70-ojo jubiliejaus slenkstį. Maironio lietuvių literatūros…
Išeivių literatūra
2022-12-21
JUOZAS TININIS (1907–1971)
Juozas Tininis – prozininkas, publicistas, mokslininkas – kalbotyrininkas, pedagogas ir vertėjas, poliglotas, mokėjęs dešimt kalbų: lotynų, graikų, vokiečių, prancūzų, anglų,…
Išeivių literatūra
2022-11-21
×

Basket

×

Basket