MLLM TARYBA

MLLM TARYBOS DARBO REGLAMENTAS


MLLM RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMO KOMISIJA*

*Pakeitimai: 1. Įsakymas dėl Rinkinių komplektavimo komisijos sudėties pakeitimo; 2. Įsakymas dėl Rinkinių komplektvimo komisijos narių pareigybių pasikeitimo

MLLM RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMO 2021-2023 M. KRYPTYS


MLLM DARBO TARYBA

MLLM DARBO TARYBOS REGLAMENTAS


MLLM PROFESINĖS SĄJUNGOS INFORMACIJA

LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS (2023-11-22)

LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES IŠAIŠKINIMAS  

SUSITARIMAS DĖL LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMO (2019-12-19), (2022-11-07), (2023-03-13), (2023-10-12)
2022 m. NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
2023 m. NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

SUSITARIMAS DĖL NACIONALINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMO (2023-10-12)


Raštas dėl kolektyvinių sutarčių skelbimo įprastais darbovietėje būdais (2024-02-28)