Virtualios parodos

Žemės sklypą (1444 kv. metrų) tuometinio Kauno pakraštyje, netoli Zoologijos sodo,  Ramiojoje gatvėje 9  (dabar B. Sruogos g. 21), Sruogų šeima įsigijo 1935 metais. Nedelsdami pradėjo jį apsodinti vaismedžiais, dekoratyviniais krūmais, gėlėmis ir kt.
Namą, B. Sruogai pasiūlius, 1936 metais projektavo jaunas architektas Vladimiras Zubovas, tik ką baigęs studijas Berlyne. Tai buvo pirmasis jo projektas, kuriame buvo atsižvelgta į visus gausius ir originalius būsimojo šeimininko pageidavimus. Projektu (jo originalas saugomas muziejuje) B. Sruoga liko patenkintas.
Namas buvo statomas rašytojo uošvijoje – Žemaitijoje,  Būgiuose, V. Sruogienės tėvo Kazimiero Daugirdo dvare. 1938 metų pavasarį išardytas namas geležinkeliu buvo atgabentas į Sruogų sklypą Kaune ir suręstas per kelis mėnesius.
Šiuose namuose šeima gyveno dvejus metus (1938–1940). Kartą atvykusi latvių rašytoja Zenta Maurinia pasakė: „Šiame židinyje jaučiu meilę ir saulę“. O viešėjęs poetas Jurgis Baltrušaitis sukūrė ketureilį:
„Dievas davė judviem kelią naują,
Tad priimkite jo kiekvieną vingį –
Žemės derlių semkit pilna sauja
Ir kelionėj būkite laimingi!“
 

Parengė muziejininkė Vaida Bareišaitė