Renginio vieta : Maironio lietuvių literatūros muziejus
Renginio data : 2023-10-03 17:30

Spalio 3 d., antradienį, 17.30 val. kviečiame į susitikimą su žurnalistu, Nepriklausomybės Akto signataru, buvusiu LR Seimo pirmininku Česlovu Juršėnu, pristatysiančiu atsiminimų knygą „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).


Kartu su autoriumi dalyvaus literatūros kritikas Valentinas Sventickas, signataras Justas Vincas Paleckis, filosofas, rašytojas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Arvydas Juozaitis, profesorė, 2004–2016 m. Seimo narė Vida Marija Čigriejienė.


Charizmatiškasis atsiminimų knygos „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ autorius Česlovas Juršėnas šįmet atšventė savo 85-metį ir LR Seime buvo apdovanotas Aleksandro Stulginskio žvaigžde už nuopelnus parlamentarizmui ir demokratijai. Buvę šalies vadovai savo sveikinimo kalbose ypač pabrėžė Signataro politinę kultūrą, erudiciją ir išmintį.


„Man svarbiausia, kad Aleksandras Stulginskis buvo pirmasis pirmojo moderniųjų laikų Lietuvos parlamento pirmininkas. Žmogus tinkamu laiku buvęs tinkamoje vietoje“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė Č. Juršėnas.


Dar iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Č. Juršėnas vedė laidas apie pasaulio politinius įvykius, kuriose pateikdavo drąsias ir tuomet neįprastas įžvalgas. 1990-aisiais, eidamas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato ir 1992 m. seniūno pavaduotojo pareigas, Č. Juršėnas tapo 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru. 1992–2012 m. buvo Seimo narys, 1992–1996 m. ir 2008 m. vykdė Seimo Pirmininko pareigas, 2000–2004 m., 2004–2008 m. ir 2008–2012 m. buvo Seimo Pirmininko pavaduotojas. Eidamas šias pareigas, Č. Juršėnas daug prisidėjo prie demokratijos, parlamentarizmo raidos ir valstybingumo stiprinimo Lietuvoje.


„Č. Juršėno atsiminimai – autentiški, nepritaikyti dabartiniam politiniam psichologiniam kontekstui. Pirmas ir svarbiausias įspūdis – nenuobodaus gyvenimo nenuobodus pateikimas. Su rašytojo talento gyslele. Galėtų ir istorinius romanus, kuriuose daug politikos, rašyti. Lietuvą plovė įvairios politinės bangos, režimai, skirtingos kartos skirtingai formavosi, kas kovojo, kas prisitaikė, kas plaukė pasroviui, o kas ėjo savo keliu“, – pastebi Nepriklausomybės Akto signataras Mečys Laurinkus.


Iš margo ir tiršto kasdienių ir nekasdienių įvykių, apmąstymų ir įžvalgų knygos „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ teksto išrinkome nedidelę ištrauką apie knygas:


„Naujais laikais, atsivėrus Vakarams, radosi visai kitos galimybės įsigyti knygų. Bet reikėjo pinigų. Viena pirmųjų mano, kaip Seimo Pirmininko, kelionių buvo į Paryžių Prancūzijos Senato Pirmininko (Prezidento) René Monory kvietimu. Susitvarkę viešbutyje, pasitikslinę vizito programą, turėjom laisvą pusdienį – pasivaikščiot po Paryžių, apsipirkti. Mus šefavęs Senato atstovas iškart nurodė, kur galima nusipirkti rūbų, batų. Manęs tai nedomino. Pasiteiravau, kur yra artimiausi knygynai. Šeimininko veidas surimtėjo (mat, mus dar laikė tarybiniais, puolančiais prie vakarietiškų drapanų). Greit susiorientavęs mūsų palydovas nurodė, kur turim keliauti. Atėjom, ir tada aš nustėrau pamatęs tūkstančius knygų per tris aukštus. Nuėjom prie vokiečių ir anglų, taip pat ir prancūzų literatūros. Tada aš visai pasimečiau – reiktų ir to, ir to, ir šis, ir anas žinynas vertas dėmesio. Išsirenku dešimt knygų, bet čiupt už kišenės – pinigų (frankų) turiu trim keturiom. Dėlioju, perdėlioju, kurias gi pirktis. Pagaliau atsirenku ir ketinu eiti prie kasos. Palydovas parodo, kur kasa, bet pasiklausia, kodėl aš perkąs tik pusę iš atsirinktų knygų. Turėjau gėdingai prisipažinti, kad neturiu daugiau pinigų. Tada Senato atstovas šeimininko balsu pareiškia:


– Mesjė Prezident, Prancūzija moka!


Man beliko tik dėkoti. Taip buvo ir kai kur kitur. Ypač smagiai baigėsi vizitas Australijoj. Taip pat apsilankiau knygynuose. Išsirinkau tinkamą, bet nebrangią. Labai tinkamą, bet labai brangų amerikonišką žinyną varčiau, tiesiog glosčiau, bet vis pastumdavau tolyn. Baigiantis vizitui aerouoste atsisveikinant įteikiam paskutinius lietuviškus suvenyrus. Mūsų palydovė ir globėja padėkoja, šypteli ir sako irgi turinti Pirmininkui suvenyrą. Ir įteikia tą knygą, kurią su liūdesiu palikau knygyne...“


_____________________

Renginio metu knygą bus galima įsigyti.


Renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.

Jono Mačiulio-Maironio „Pavasario balsų“ vertimo į anglų kalbą „Voices of Spring: Selected Poems“ pristatymas
Balandžio 24 d., trečiadienį, 18.30 val., Vilniaus literatų namuose (Šv. Jono g. 11, Vilniuje) vyks Jono Mačiulio-Maironio „Pavasario balsų“ vertimo […]
Paskaita „Spaudos draudimo laikotarpis Vaižganto paskaitose“
Nuo 1922 m. Juozas Tumas dėstė Lietuvos universitete. Pirmąjį semestrą Vaižganto studentai klausė paskaitų apie Jono Mačiulio-Maironio kūrybą, o vėliau […]
Rašytojui Eduardui Cinzui – 100!
Rašytojui Eduardui Cinzui (tikroji pavardė Čiužas) šiemet 100! Ta proga kviečiame šturmuoti bibliotekas ir (dar kartą) perskaityti jo romanus – […]
Paskaita „Knygnešių fenomenas“
Balandžio 27 d., šeštadienį, 12 val. muziejininkė Nijolė Raižytė skaitys paskaitą „Knygnešių fenomenas“. Paskaita, skirta 120–osioms lietuviškos spaudos atgavimo metinėms […]
Nemokama ekskursija šeimoms „Juozo Grušo daiktų istorijos“
Žaliakalnyje įsikūręs rašytojo Juozo Grušo muziejus yra pilnas eksponatų, pasakojančių apie rašytojo gyvenimo etapus ir patirtus nuotykius. Moksleiviams ir šeimoms […]
Salomėjos Nėries kūrybos skaitymų ciklas | 3 susitikimas
Salomėja Nėris sukūrė apie pusseptinto šimto eilėraščių, kuriuose atsispindi jos sielos biografija, vidinių išgyvenimų raida ir istorija. Kiekvieną, norintį pažinti […]
Pasaulio pasakų skaitymai balsu | Pietų Korėjos pasakos
Paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį, balandžio 28 dieną, 13 val. kviečiame į pasaulio pasakų skaitymus! Šįkart nusikelsime į kultūros įvairovės ir […]
Nemokama ekskursija po parodą „KaBINKIS“
Prieš šimtą metų legendinis avangardinės literatūros žurnalas „Keturi vėjai“ sudrebino tarpukario Lietuvos literatūrinį gyvenimą. Leidinio iniciatorius, idėjinis „keturvėjininkų“ lyderis, vėjavaikis, […]
„Literatūrinės arbatėlės: Balio Sruogos talentai“ | 1 susitikimas
„Literatūrinės arbatėlės: Balio Sruogos talentai“ – tai rašytojo kūrybos skaitymų ciklas, kurio kiekvienas susitikimas dedikuotas skirtingam B. Sruogos talentui. Kartu […]