Renginio vieta : Maironio lietuvių literatūros muziejus
Renginio data : 2023-12-08 17:00

Gruodžio 8 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į šventinį metų renginį – LITERAČIŲ VAKARĄ – tradicinį literatūros moterų rašytojų ir poečių kūrybos skaitymų renginį, vykstantį kiekvienų metų gruodį. Šių metų šventėje savo tekstus skaitys: Akvilina Cicėnaitė, Indrė Valantinaitė, Jurga Tumasonytė, Lina Buividavičiūtė, Marija Mažulė, Sara Poisson, Vita Zaman, Jurgita Jasponytė, Daiva Molytė, Aldona Tüür, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Dovilė Zelčiūtė, Eglė Murauskaitė, Ida Povilaitė, Patricija Gudeikaitė, Nijolė Raižytė, Vitalija Maksvytė.


Po skaitymų bendrausime ir vaišinsimės arbata.


Šio ypatingo renginio tradicijos siekia XX a. 4-ą dešimtmetį, kuomet tarp menininkų moterų būdavo mažuma ir joms įvairiose meno srityse, taip pat ir literatūroje „reikėjo įrodyti“, kad gali kurti ir kuria lygiai gerai bei stipriai kaip vyrai. Menininkės būrėsi draugėn, nediferencijuodamos meninių srovių ar kūrybinės patirties, rodė dėmesį kitų moterų veikalams, darbams, visuomeninei veiklai, skatino kurti pradedančias. Rašančios moterys daugiausia solidarizavosi moterų leidžiamoje spaudoje. Tačiau svarbus buvo ne tik spausdintas žodis, bet ir pasakytas garsiai. Reikėjo literatūrinių vakarų, kuriuose svarbiausiomis būtų rašytojos ir poetės.


Studenčių ateitininkių iniciatyva pirmasis „Moterų literatūros vakaras“ įvyko 1930 m. gruodžio 7 d. Ateitininkų rūmų salėje, jame dalyvavo 10 lietuvių poečių ir rašytojų: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Petronėlė Orintaitė, Nelė Mazalaitė, Salomėja Nėris, Bronė Buivydaitė, Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė, Alė Sidabraitė, Gražina Tulauskaitė ir Jadvyga Drungaitė. Vėliau žurnalo „Naujoji vaidilutė“ redakcija suorganizavo dar du tokius vakarus, abu gruodžio 8 d. – 1935 m. ir 1938 m. Pastarasis vyko Karininkų ramovės salėje, į kurią netilpo visi norėjusieji, šventę transliavo Kauno radiofonas, o iš scenos buvo skaitomi jau 20-ies poečių ir rašytojų tekstai.


Nuo 1995 metų vėl atgaivinti moterų kūrybos vakarai vyksta Maironio namuose. Be abejo, moterų dalyvavimas kultūroje ir literatūroje vertinamas jau visiškai kitaip nei prieš 85 metus – berods, suprantama, kad parašytų tekstų lygiavertiškumas nepriklauso nuo autorės ar autoriaus lyties. Tačiau mes ir toliau norime solidarumą, ir pasakoti literatūros moterų istoriją, pasakoti ją tokiu būdu, kad galėtume matyti bei suprasti pasaulio kaitą – pokytį, skiriantį istorinį metą nuo dabar, atsižvelgti į visuomenės normų raidą, nykstančius ar nebeprasmingus stereotipus ir kintančią moterų judėjimo kryptį. Literačių vakaras yra muziejaus renginys, kuriuo siekiame perduoti žinią apie moterų dalyvavimą literatūros istorijoje ir išlaikyti anuometinių moterų kūrybos vakarų tradiciją šiuolaikiniame pasaulyje. Šioje moterų solidarumo šventėje kviečiame poetes, rašytojas ir įvairių kitų žanrų literates pažvelgti į savo pačių bei kitų kuriančių moterų individualių istorijų akimirkas iš dabarties taško.


Įėjimas nemokamas ir atviras visiems. Maloniai kviečiame!


Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.

TAU paskaita „Jono Aisčio asmenybė ir kūryba“
Kovo 6 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus ir visus, besidominčius literatūra, kviečiame į paskaitą „Jono Aisčio asmenybė […]
Ekskursija „J. Savickis ir P. Babickas: nuo Ariogalos iki Amazonės“
Maironio lietuvių literatūros muziejus lankytojus kviečia pajusti egzotiškų kraštų šilumą ekskursijoje „J. Savickis ir P. Babickas: nuo Ariogalos iki Amazonės“. […]
Ekskursija „Maironis ir Vaižgantas – laisvos Lietuvos kūrėjai“
Ekskursijos metu Juozo Tumo-Vaižganto namuose pristatysime du žymius mūsų šalies patriotus ir aptarsime svarbiausius jų darbus. Sužinosite, kas siejo Vaižgantą […]
Edukacinis užsiėmimas suaugusiesiems „Nuo dramos iki spektaklio su „Barbora Radvilaite“
Tikrai taip, kadaise šimtmečio spektakliu pramintą „Barborą Radvilaitę“ parašė ne kas kitas, o mylimas dramaturgas Juozas Grušas!Edukacinės programos metu susipažinsite […]
Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Pasaka lagamine“
Ne tik pasaka, bet ir visas teatras gali sutilpti lagamine! Nereikia nei scenos, nei užkulisių – lagaminas prasiveria su ant […]
Ekskursija „J. Savickis ir P. Babickas: nuo Ariogalos iki Amazonės“
Maironio lietuvių literatūros muziejus lankytojus kviečia pajusti egzotiškų kraštų šilumą ekskursijoje „J. Savickis ir P. Babickas: nuo Ariogalos iki Amazonės“. […]
Balio Sruogos „Raštų“ (t. 17, II d.) pristatymas
Kovo 9 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į knygos „Balys Sruoga, Raštai, t. 17, kn. 2: Laiškai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei (1924–1946)“ […]
Ekskursija „Maironis patriotas“
Kovo 11 d., pirmadienį, nuo 10 iki 16 val. kviečiame NEMOKAMAI apsilankyti Maironio lietuvių literatūros muziejuje! Taip pat Jūsų lauks […]
Ekskursija „J. Savickis ir P. Babickas: nuo Ariogalos iki Amazonės“
Maironio lietuvių literatūros muziejus lankytojus kviečia pajusti egzotiškų kraštų šilumą ekskursijoje „J. Savickis ir P. Babickas: nuo Ariogalos iki Amazonės“. […]