Renginio vieta : Maironio lietuvių literatūros muziejus
Renginio data : 2023-12-08 17:00

Gruodžio 8 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į šventinį metų renginį – LITERAČIŲ VAKARĄ – tradicinį literatūros moterų rašytojų ir poečių kūrybos skaitymų renginį, vykstantį kiekvienų metų gruodį. Šių metų šventėje savo tekstus skaitys: Akvilina Cicėnaitė, Indrė Valantinaitė, Jurga Tumasonytė, Lina Buividavičiūtė, Marija Mažulė, Sara Poisson, Vita Zaman, Jurgita Jasponytė, Daiva Molytė, Aldona Tüür, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Dovilė Zelčiūtė, Eglė Murauskaitė, Ida Povilaitė, Patricija Gudeikaitė, Nijolė Raižytė, Vitalija Maksvytė.


Po skaitymų bendrausime ir vaišinsimės arbata.


Šio ypatingo renginio tradicijos siekia XX a. 4-ą dešimtmetį, kuomet tarp menininkų moterų būdavo mažuma ir joms įvairiose meno srityse, taip pat ir literatūroje „reikėjo įrodyti“, kad gali kurti ir kuria lygiai gerai bei stipriai kaip vyrai. Menininkės būrėsi draugėn, nediferencijuodamos meninių srovių ar kūrybinės patirties, rodė dėmesį kitų moterų veikalams, darbams, visuomeninei veiklai, skatino kurti pradedančias. Rašančios moterys daugiausia solidarizavosi moterų leidžiamoje spaudoje. Tačiau svarbus buvo ne tik spausdintas žodis, bet ir pasakytas garsiai. Reikėjo literatūrinių vakarų, kuriuose svarbiausiomis būtų rašytojos ir poetės.


Studenčių ateitininkių iniciatyva pirmasis „Moterų literatūros vakaras“ įvyko 1930 m. gruodžio 7 d. Ateitininkų rūmų salėje, jame dalyvavo 10 lietuvių poečių ir rašytojų: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Petronėlė Orintaitė, Nelė Mazalaitė, Salomėja Nėris, Bronė Buivydaitė, Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė, Alė Sidabraitė, Gražina Tulauskaitė ir Jadvyga Drungaitė. Vėliau žurnalo „Naujoji vaidilutė“ redakcija suorganizavo dar du tokius vakarus, abu gruodžio 8 d. – 1935 m. ir 1938 m. Pastarasis vyko Karininkų ramovės salėje, į kurią netilpo visi norėjusieji, šventę transliavo Kauno radiofonas, o iš scenos buvo skaitomi jau 20-ies poečių ir rašytojų tekstai.


Nuo 1995 metų vėl atgaivinti moterų kūrybos vakarai vyksta Maironio namuose. Be abejo, moterų dalyvavimas kultūroje ir literatūroje vertinamas jau visiškai kitaip nei prieš 85 metus – berods, suprantama, kad parašytų tekstų lygiavertiškumas nepriklauso nuo autorės ar autoriaus lyties. Tačiau mes ir toliau norime solidarumą, ir pasakoti literatūros moterų istoriją, pasakoti ją tokiu būdu, kad galėtume matyti bei suprasti pasaulio kaitą – pokytį, skiriantį istorinį metą nuo dabar, atsižvelgti į visuomenės normų raidą, nykstančius ar nebeprasmingus stereotipus ir kintančią moterų judėjimo kryptį. Literačių vakaras yra muziejaus renginys, kuriuo siekiame perduoti žinią apie moterų dalyvavimą literatūros istorijoje ir išlaikyti anuometinių moterų kūrybos vakarų tradiciją šiuolaikiniame pasaulyje. Šioje moterų solidarumo šventėje kviečiame poetes, rašytojas ir įvairių kitų žanrų literates pažvelgti į savo pačių bei kitų kuriančių moterų individualių istorijų akimirkas iš dabarties taško.


Įėjimas nemokamas ir atviras visiems. Maloniai kviečiame!


Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.

Ekskursija po parodą „KaBINKIS“
Prieš šimtą metų legendinis avangardinės literatūros žurnalas „Keturi vėjai“ sudrebino tarpukario Lietuvos literatūrinį gyvenimą. Leidinio iniciatorius, idėjinis „keturvėjininkų“ lyderis, vėjavaikis, […]
Ekskursija „Gyvenimas mano – vėjas palaidas!“
Salomėjos Nėries gyvenimas buvo trumpas tarsi vėjo gūsis, skriejantis „per tyrus laukus“. Poetė mirė jauna, tačiau jautėsi dėkinga už kiekvieną […]
Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Būk personažas“
Edukacinis užsiėmimas „Būk personažas“ lankytojus interaktyviai supažindina su Vaikų literatūros muziejaus – Pasakų namo – ekspozicija, įtraukia juos į žaismingą […]
Kviečiame į Kaimynų šventę! | Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Sruogų kaimynų, muziejaus bičiulių ir visų kitų laukiame muziejuje birželio 15 d., šeštadienį, 14 val. Vieno garsiausių Lietuvos baldų dizainerių, […]
Tomo Kačerausko istorinio romano „Karo laiškai“ sutiktuvės
Birželio 19 d., trečiadienį, 18 val. kviečiame į Tomo Kačerausko istorinio romano „Karo laiškai“ sutiktuves. Renginyje dalyvaus knygos autorius T. […]
Edukacinis užsiėmimas suaugusiesiems „Pokalbis su Vaižgantu“
Lietuvių literatūros klasikas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) mums paliko 24 tomus įkvepiančių raštų. Visos šios knygos yra kupinos rašytojo sukauptos gilios […]
Ekskursija „Juozo Grušo namai – nuo tarpukario iki sovietmečio“
Poetas Algimantas Mikuta Juozą Grušą poetiškai lygindavo su kalnu, judančiu į kitą kalną. Prisiminė jį su „ilgu juodu lietpalčiu, smarkiai palinkusį, […]
Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Kas gyvena Pasakų name?“
Muziejuje paslėptas lobis, suraskit jį, keliaudami po Pasakų namo menes! Edukatorė lobio ieškotojams trumpai pristatys namų šeimininką advokatą Mykolą Sleževičių […]
Ekskursija po parodą „KaBINKIS“
Prieš šimtą metų legendinis avangardinės literatūros žurnalas „Keturi vėjai“ sudrebino tarpukario Lietuvos literatūrinį gyvenimą. Leidinio iniciatorius, idėjinis „keturvėjininkų“ lyderis, vėjavaikis, […]