Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus

Tik nedidelė visų eksponatų dalis rodoma penkiuose kambariuose. Pirmajame aukšte atkurti trys autentiški B. ir V. Sruogų kambariai.
Profesoriaus B. Sruogos darbo kabinete – išlikusi dalis asmeninės bibliotekos, rašomoji mašinėlė, senovinio stiliaus rašomasis stalas, prie kurio gimė daugelis rašytojo kūrinių, ant jo – nebaigtų kūrinių rankraščių autografai, 1947 metų stalinis kalendorius, stalinė lempa, telefonas; ant sienų – dailininkų Olgos Dubeneckienės, Vlado Didžioko, Adomo Varno sukurti rašytojo portretai; nuotraukose – Balys Sruoga Bavarų Alpėse ir dukrelė Dalia.
Istorikės daktarės V. Daugirdaitės Sruogienės darbo kabinete – iš JAV atsiųstos memorialinės bibliotekos dalis; ant rašomojo stalo – šeimos fotografijos, rankraščiai, dokumentai, keletas asmeninių daiktų; ant sienų – dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų reprodukcijos, tėvų nuotraukos, žemėlapiai; išlikę šeimos bičiulės dailininkės Onos Bagnickaitės rankų darbo audiniai.
Sruogų svetainėje valgomajame – dailininko Jono Prapuolenio sukurti baldai, radijo aparatas, pianinas, išlikę Sruogų šeimos indai; sienas puošia dailininkų Adomo Galdiko, Antano Žmuidzinavičiaus, Leono Kazoko, Viktoro Petravičiaus ir kt. darbai.
Kylant laiptais į antrąjį aukštą – trys japonų graviūros. Viename iš antrojo aukšto kambarių įrengta Balio Sruogos literatūrinė ekspozicija. Joje – rašytojo rankraščiai, dokumentai, knygos, fotografijos, atspindintys įvairiapusišką B. Sruogos gyvenimo, kūrybos ir kultūrinę veiklą. Atskirus rašytojo gyvenimo periodus paryškina profesoriaus asmeniniai daiktai: šachmatai, akiniai, pypkė, edelveiso žiedas. Ekspozicija baigiama rašytojo atminimo įamžinimu literatūroje, teatre, dailėje. Be to, eksponuojamas Sruogų šeimos genealoginis medis.
Kitame kambaryje rengta ekspozicija, skirta Vandos Daugirdaitės Sruogienės gyvenimui, kūrybai ir kultūrinei veiklai Lietuvoje bei užsienyje atskleisti. Eksponuojami dokumentai, nuotraukos, istorikės parašytos knygos, asmeniniai daiktai, meno kūriniai, suvenyrai ir kt. Ekspozicijoje rodoma ir teatrologės Dalios Sruogaitės Bylaitienės kultūrinė veikla.