Muziejuje esančiame Vaclovo Šiugždinio (1911–1988) rinkinyje saugomas sąsiuvinis su jo pirmųjų kūrybinių bandymų iškarpomis. Tai vos penkiolikos-šešiolikos sulaukusio vaikino prozos vaizdeliai ir eilėraščiai, spausdinti 1926–1927 m. žurnale „Karys“, dienraščiuose „Lietuva“,  „Iliustruotoji Lietuva“, kituose laikraščiuose. Tie kūrybiniai bandymai, ypač proza, yra pakankamai įdomūs ir saviti, jaučiama žodžio disciplina, stiliaus vientisumas. Žinoma, bet kuris kritikas galėjo supeikti autorių už jaunatvišką naivumą, įžvelgti gilesnės minties ar patirties stoką. Tai visiškai suprantama: panašūs vertinamai buvo ir tada, ir dabar, praėjus devyniasdešimčiai metų...  Šiuo atveju svarbus ir įdomus jauno žmogaus kūrybiškumas, jo požiūris į temas (kovos su lenkais už Tėvynės laisvę, gamtos grožis, jaunatviška meilės emocija), rimtas ir atsakingas  požiūris į gyvenimą, daręs įtaką charakterio raidai ir formavimuisi. Įdomi ir redakcijos darbuotojų nuostata – štai ištrauka iš 1926 m. „Karyje“ spausdinto straipsnio „Jauniausias mūsų poetas Vacys Šiugždinis“:
 
<...> Šis gabus jaunuolis yra neturtingų tėvų. Jo tėvas juodadarbis, uždirbąs tik 130 lt. mėnesiui, ir savo gausingą šeimą  (iš 7 žmonių) vos beišmaitina. Todėl savo vyresnįjį sūnų Vacį negali leisti mokytis, ir šis priverstas uždarbiauti, kad ne tik save išlaikytų, bet ir tėvui padėtų. Dabar jaunuolis dirba Valstybės Spaustuvėj prie raidžių rinkimo, o vakarais lanko gimnaziją suaugusiems (4-ąją klasę ). Toki padėtis, nors ir gabiam jaunuoliui, gana sunki.
P. A. Rucevičius per „Lietuvą“ kreipėsi į mūsų  visuomenę, prašydamas susirūpinti šiuo gabiu vaikučiu ir jam kuo nors padėti mokslus eiti. Susirūpinusiems Vacio Šiugždinio likimu žada suteikti daugiau žinių asmeniškai...
 
Ir dar: jaunasis rašytojas, minėtame sąsiuvinyje, išsaugojo ne tik suredaguotus ir išspausdintus kūrinėlius – daugumos įklijų tekstus lietė ganėtinai „sunki“ redaktoriaus bei korektoriaus ranka. Taigi, įklijų sąsiuvinėlis gali būti įdomus ir kaip spaudos redagavimo – redaktorių ir korektorių darbo – pavyzdys.
 

 Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė