Maironio bibliotekoje ant rašomojo stalo, prie kurio rūpestingas profesorius  ruošdavosi paskaitoms, puikuojasi senoviškas juodos spalvos  telefono aparatas. Kaip ant aparato dugno nurodo įrašas ,,Made in England“ – pagamintas Anglijoje.

Telefonas buvo brangus malonumas ir patogumas Maironio gyventu laiku. Tik patys turtingiausi žmonės jį turėdavo. Išlikę atsiminimai, kad aktorė Teofilė Vaičiūnienė apgailestauja, jog  senyvas Maironis turėjęs lipti pas juos laiptais, norėdamas pasikviesti į svečius, nes telefono neturėję. Tikriausiai Maironis telefoną įsitaisė tik 3 dešimtmetyje.

Kaune telefono stotis buvo įrengta 1903 metais. Pirmieji telefonus įsitaisė turtingi žydai verslininkai  ir lietuviai bankininkai, gydytojai. Įdomu, kad 1905 metais Kaune tik 88 žmonės turėjo telefonus. 1923 metais Kauno telefono stotis aptarnavo jau 5250 abonementų.

Dalies Maironio bičiulių vizitinėse kortelėse pažymėti ir telefonai. Štai ant Jono Vailokaičio, ūkio banko valdybos pirmininko vizitinės kortelės pažymėtas dviženklis telefono numeris – 29.

Muziejuje turime ir 1930 metų telefonų knygą. Įdomu, kad tais metais Kaune didžiausi numeriai buvo keturženkliai. Maironio telefono numeris – 1849. Poetas mėgo paskambinti bičiuliams ir pasikviesti į svečius. Tikriausiai malonu buvo pasikviesti draugus neišeinant iš namų.

Išlikę gydytojo Simo Virkučio žmonos Emilijos prisiminimai apie vizitą pas Maironį:

    „Vieną kartą skambina telefonu, kviečia mus užeiti. Nueinam, sako:

    –Esu labai susinervinęs, noriu išsiblaškyti. Paskolinau vienam žmogui tūkstantį litų. Ateina, manau, atnešė skolą, o čia jis prašo dar paskolinti. Klausiu, ar kokia nelaimė nutiko, o jis sako negalįs iš algos pragyventi.‘‘

Poetas ir rektorius susinervino ne dėl pinigų , bet dėl lietuvio netvarkingo gyvenimo būdo.

Pažymėtina, kad Maironio telefono aparatas į eksponatų knygą įtrauktas tik 1958 gruodžio 21 dieną, kuomet buvo perkeltas iš ūkio inventoriaus. Tikriausiai juo naudojosi sesuo Marcelė Mačiulytė, pirmasis muziejaus vedėjas Bernardas Brazdžionis ir kiti darbuotojai.

Maironio rankraštyne ant liniuoto sąsiuvinio lapelio išlikęs trumpas ketureilis:


Žmogaus gudruolio aukštas protas

Išrado amžiais telefonus

Ir štai dabar jais apšarvotas

Girdėti gal amerikonus

Poetas žavisi telefono galimybėmis. Gal koks bičiulis kunigas skambino iš už Atlanto – pirmasis tarpkontinentinis skambutis įvyko 1927 metais.

Parengė Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus muziejininkė Regina Mažukėlienė