Juozo Grušo visuomeninę veiklą – pirmininkavimą Lietuvių rašytojų draugijai 1937–1938 metais primena rašytojo memorialiniame muziejuje saugomas humoristinis piešinys „J. Grušas ir L. Gira Kauno geležinkelio stotyje“ (1938). 
Dailininkas Borisas Jermolajevas (Bor-Jer) savo šarže komiškai pavaizdavo, kaip iš Juozo Grušo rašytojų draugijos vadovo pareigas perima būsimas pirmininkas Liudas Gira. J. Grušo vadovavimo metais organizacijos pirmininkui teko priimti ir išlydėti daugybę užsienio svečių, tad dailininkas karikatūroje siūlo ir L. Girai „apsigyventi“ geležinkelio stotyje ir kartu su garbingomis pareigomis perimti draugijos „turtą“. Karikatūra piešta juodu tušu ir akvarele.
Antroje piešinio pusėje violetiniu rašalu užrašytos šarže pavaizduotų asmenų pavardės, o juodu –  „Kuntaplio“ redakcijos darbuotojų pastabos. Šaržas spausdintas nepriklausomoje Lietuvoje leistame  satyriniame „Linksmos minties“ savaitraštyje „Kuntaplis“ (leistas nuo 1933 m. iki 1940-ųjų).
 

Parengė Juozo Grušo memorialinio muziejaus vedėja Nijolė Majerienė