Vaikų literatūros muziejus

KŪRYBINIO RAŠYMO „KURIU AŠ PASAKĄ EILIUOTĄ“ KONKURSO NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vaikų literatūros muziejaus misija – populiarinti literatūrą bei skatinti visų jos žanrų skaitymą. Šiuose nuostatuose apibrėžiama ir reglamentuojama kūrybinio rašymo (eiliuotos pasakos kūrimo) konkurso eiga, dalyvavimo sąlygos, konkursinių darbų reikalavimai, jų vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarka.

 

II. TIKSLAI

1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą;
2. Skatinti domėtis tautosaka, mitologija, folkloru;
3. Populiarinti eiliuotos pasakos žanrą.

 

III. DALYVIAI

Konkurso dalyviai: 5–9 klasių mokiniai. Darbo autoriai gali būti grupė arba pavieniai asmenys.

 

IV. LAIKAS IR VIETA

Konkursas vyksta ir darbai laukiami nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki 2024 m. gegužės 20 d. Darbus reikia atsiųsti el. paštu iveta.zalieckaite@maironiomuziejus.lt, vilma.petrikiene@maironiomuziejus.lt arba pristatyti į Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinį Vaikų literatūros muziejų adresu K. Donelaičio 13, LT 44239, Kaunas.

 

V. REIKALAVIMAI

1. Sukurti originalią eiliuotą pasaką, kurioje būtų paminėta bent viena mitinė būtybė iš M. Vainilaičio pasakos „Bruknelė“ arba K. Zylės „Didžiosios būtybių knygos“.
2. Sukurta pasaka turi atitikti eiliuotos pasakos reikalavimus. Eiliuota pasaka – tai pasakos forma, kurioje istorija ar pasakojimas yra pateikiamas eilutėmis, turinčiomis ritmą ir dažnai rimą.
3. Sukurto teksto apimtis – iki 8 ketureilių posmų.
4. Siunčiant darbą būtina nurodyti sukurtos pasakos pavadinimą, autoriaus (-ių) vardą ir pavardę, mokyklą, klasę, ruošusio mokytojo vardą bei pavardę, kontaktinio asmens elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS

Konkursui atsiųstus darbus iki 2024 m. gegužės 20 d. įvertins konkursinių darbų vertinimo komisija. Ją sudaro: poetė Zita Gaižauskaitė, rašytoja Audronė Meškauskaitė, Vaikų literatūros muziejaus edukatorės Iveta Zalieckaitė, Vilma Petrikienė.
Vertinant darbus bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus: kūrybiškumą, eiliuotos pasakos žanro reikalavimų paisymą, originalų mitologinės būtybės pasitelkimą sukurtame tekste.

 

VII. APDOVANOJIMAI

Konkurso nugalėtojai bus paskelbti muziejaus internetinėje svetainėje ir socialinių medijų paskyrose bei apdovanoti diplomais ir muziejaus prizais 2024 m. gegužės 28 dieną Vaikų literatūros muziejuje.

 

VIII. ORGANIZATORIAI

Konkursą organizuoja Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys Vaikų literatūros muziejus. Informaciją teikia edukatorės Vilma Petrikienė, Iveta Zalieckaitė. Adresas: K. Donelaičio 13, Kaunas, tel. nr.: +37062053365, el. paštas: vilma.petrikiene@maironiomuziejus.lt, iveta.zalieckaite@maironiomuziejus.lt

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Dalyviai, siųsdami darbą konkursui, sutinka, kad pateikti duomenys apie teksto autorių (-ius) (vardas, pavardė, mokykla, klasė, ruošusio mokytojo vardas ir pavardė) būtų naudojami konkurso vykdymo, darbų sklaidos tikslais: tapus konkurso nugalėtoju, minėta informacija apie autorių bus paskelbta muziejaus internetinėje svetainėje ir / arba socialinių medijų paskyrose.

 


Konkurso nuostatai PDF formatu: spauskite čia.