Lietuvos Respublikos įstatymai
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
(1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733)


Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas
(1995 m. birželio 8 d. Nr. I-930)


Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
(2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1682)


Kultūros ministro įsakymai

Kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“
(2005 m. gruodžio 16 d. Nr. ĮV-716)


Kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejų vertinimo nuostatų patvirtinimo“
(2008 m. rugpjūčio 27 d. Nr. ĮV-429)