Senoji literatūra

Poeto, kritiko ir literatūros istoriko K. Korsako fondas gana gausus: jį sudaro memorialinė biblioteka (apie 115 vnt.), rankraštynas (7 vnt.), nuotraukos (apie 30 vnt.), meno kūriniai (15 vnt.) ir memorialiniai daiktai (apie 75 vnt.). Fondas pradėtas kaupti 1979 m. Daugumą eksponatų muziejui dovanojo rašytojo žmona Halina Korsakienė.
Memorialinė biblioteka: K. Korsakas sukaupė vertingą anglų, lenkų, vokiečių, lietuvių, suomių ir kt. kalbų žodynų rinkinį. Joje surinktos autorinės rašytojo poezijos, literatūros kritikos ir istorijos knygos,
lietuvių tautosakos ir literatūros istorijos tomai (jis 1952-1984 m. buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktorius), latvių poeto J. Rainio knygos, K. Korsako verstos iš latvių kalbos. Dauguma jų – su rašytojo ekslibrisais, kai kurios – autografuotos.
Rankraštynas ir archyvinė medžiaga negausi: K. Korsako Lietuvos Respublikos pasas, su kuriuo jis vyko į Maskvą 1940 m. rugpjūčio mėn., aukštojo mokslo diplomas su pagyrimu (1940 m.), jo mokslų daktaro diplomas (1966 m.), keli garbės raštai, Respublikinės premijos laureato diplomas (1969 m.), TSRS rašytojų sąjungos nario bilietas (1957 m.).
Įdomūs ir vertingi meno kūriniai: dail. S. Krasausko piešti K. Korsako draugiški šaržai (1964–1975 m., pop., tušas, flomasteris, akvarelė – 5 vnt.), dail. J. Kuzminskio – K. Korsako portretas (1965 m., pop., anglis) ir ekslibrisas, dail. N. Petrulio – jo portretas (1950 m., pop., pieštukas), skulpt. V. Leko – bareljefinis rašytojo portretas. Iš K. Korsako meno kūrinių kolekcijos paminėtini rusų dail. V. Ivanovo (rašytojos J. Ivanauskaitės tėvo) tapytas paveikslas „Vasarnamis“, skulpt. E. Varno K. Donelaičio bareljefas, rašytojui jubiliejaus proga dovanoti suvenyriniai paveikslai: R. Tarabildos „Mūzos“(metalas) ir gintaro mozaika „Eglė žalčių karalienė“ (LKI darbuotojų dovana) ir kt.
Memorialiniai daiktai: K. Korsako memorialiniai baldai iš jo kabineto: rašomasis stalas (iki karo – M. Biržiškos nuosavybė), kėdė, knygų spintos, ir lentynos, gamintos pagal specialų užsakymą, staliukas, jo sovietinių ordinų kolekcija: Darbo raudonosios vėliavos (1950 m.,1954 m.,1969 m.), Garbės ženklo (1965 m.), Didžiojo Tėvynės karo 2-ojo laipsnio (1945 m.), Darbo veterano (1984 m.) ir kt. Gausi jo sukaupta rašytojų, menininkų, mokslininkų medalių kolekcija su dėklu: V. A. Mocarto, R. Rolano, P. Čaikovskio, Č. Darvino, K. Donelaičio, J. Mickevičiaus, A. Puškino ir kt. Fonde nemažai K. Korsako asmeninių daiktų: laikrodis, akiniai, dekoratyvinės rašomojo stalo reikmenų dėžutės, tautinė juosta (Mokslų akademijos dovana jubiliejaus proga).

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė