Šiuolaikinė literatūra

Vertėjo fondą daugiausia sudaro A. Dambrauskui rašyti J. Graičiūno, V. Aleknos, L. Valkūno laiškai (387). Tačiau įdomiausi yra režisieriaus J. Miltinio bei Vilniaus universiteto lotynų kalbos dėstytojo L. Valkūno rašyti laiškai, kuriuose atsiskleidžia įvairiausios vertimo problemos, su kuriomis teko susidurti vertėjui. Yra ir keletas paties A. Dambrausko rašytų laiškų. Rinkinys išskirtinis tuo, kad tai bene vienintelis vertėjo fondas Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Šį rinkinį muziejui yra padovanojęs A. Dambrausko kaimynas A. Naujalis 1997 metais. Fonde yra ir 9 knygos, 13 rankraščių, 21 fotografija.
 

Parengė muziejininkė Albina Protienė