Renginio vieta : Maironio lietuvių literatūros muziejus
Renginio data : 2022-09-07 16:00

Rugsėjo 7 d. (trečiadienį), 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejaus gotikiniuose rūmų rūsiuose vyks menininko 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐝𝐨𝐬 personalinės parodos „Išsklaidyta pasąmonė“ atidarymas, kurio metu galėsite susipažinti su autoriumi. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Menininkas savo kūrybą linkęs pristatyti kaip tikslingą tyrimą, kurio kryptis įvardija trejopas – karas, technologijos ir kolektyvinė pasąmonė. „Ieškau praeities ženklų ir simbolių, kurie galėtų atkreipti dėmesį ir papasakoti mums apie lemtingą praeitį. Taip pat tyrinėju šių dienų įvykių istorines prielaidas, kaip mūsų pasąmonė susieja šiandieninį gyvenimą su praeitimi.“. Anton Pedos darbai apjungia ilgametį skausmą bei terorą ne tik gimtoje Ukrainoje, bet ir visose Rytų bloko teritorijose.  

Maironio lietuvių literatūros muziejaus XV-XVI a. rūsiuose tapytojas pristatys du projektus, kurie tarpusavyje stipriai rezonuoja bei reflektuoja šiandienos realybę. Serijoje „Transformuota pasąmonė“ (2021-2022), menininkas krypsta į individo kolektyvinę pasąmonę, šio nekontroliuojamą praeitį. A. Pedos meninį žvilgsnį nukreipia į save – tiria neracionalius meno proveržius, kurie jame užkoduoti. Pertapydamas vaikystės kūrybą, kuriai įtakos turi postsovietinis identitetas, menininkas apmąsto kokia yra vaiko, augusio represijas patyrusioje šalyje, pasąmonė – sužalota, apiplėšta, kupina skaudžios pasąmoningos refleksijos. Pertapyta kūryba užkoduoja ir suaugusio menininko požiūrį į praeityje naivią, šiandien ironijos kupiną tapybą. Tapytojas verčia samprotauti, kodėl  vaiko piešiniuose atsiranda nepatogūs vaizdiniai, pavyzdžiui, raketos, kurių neišvengs ir būsimos kartos. Kartu tai – tikrasis vaiko pasaulio vaizdas be melo.

Projekte „Kaina“ (2022), Anton Pedos griauna kraupią karo statistiką, suteikdamas kiekvienai prievartos, prasidėjusio dar 2014 metais, aukai vaizdinį. Jungdamas archyvinę medžiagą su tapybine išraiška, menininkas grąžina šaltas, beveides ir bebalses karo aukas žmonėms. Kiekvienas siluetas tai – žmogus. Turintis individualius lūkesčius, tikslus, kurie agresijos akivaizdoje užgeso. Kombinuodamas seriją iš nedidelių apibendrintų portretų, A. Pedos kuria begalinę kompoziciją, o tai tik pastiprina nesibaigiančią karo beprasmybę.   

Anton Pedos (g. 1998) gimė bei augo mažame Žmerynkos mieste, Ukrainoje. 2020 metais įgijo bakalauro laipsnį Lvovo nacionalinėje dailės akademijoje, keramikos katedroje. 2022 metais magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje, tapybos katedroje. Nuo 2022 metų rengia grupines ir personalines parodas Vilniuje. Menininkas gyvena ir kuria Lietuvoje, sostinėje.

Paroda veiks iki spalio 8 d.

Facebook Icon Logo


________________________________________________________


Anton Pedos (UA). DISPERSED SUBCONSCIOUSNESS

On September 7 (Wednesday), at 4 pm the opening of the artist's 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐝𝐨𝐬 personal exhibition called "Dispersed Subconscious" will take place. It will be on display in the Gothic cellars of the Maironis Museum of Lithuanian Literature. During the exhibition opening, you will have a chance to meet and get acquainted with the author. We kindly invite you to join this event!

The artist tends to present his works as a purposeful study, with a triple focus - war, technology, and the collective subconscious. "I look for signs and symbols from the past that can draw attention and tell us about the fateful past." I also explore the historical preconditions of today's events, how our subconscious connects today's life with the past." In his works Anton Pedos processes the years of pain and terror not only in his native Ukraine but in all countries occupied by the USSR.

In the cellars of the Maironis Museum of Lithuanian Literature from the 15th and 16th centuries, the painter will present two projects that are closely connected and reflect today's reality. In the series "Transformed Subconscious" (2021-2022), the artist turns to the collective subconscious of persons uncontrollable past. A. Pedos directs his artistic gaze upon himself - examining the irrational artistic breakthroughs encoded in him. By repainting the artworks of his childhood, which are shaped by post-Soviet identity, the artist reflects on the subconscious of a child growing up in such times: mutilated, plundered, and full of repressed reflections. The new version of the artworks also encodes the now older artist's attitude towards paintings that were naive in the past, but now are full of irony. The painter makes us think about why unpleasant images like rockets appear in his childhood drawings, and about the destined fate of future generations who will paint similar images. At the same time, these artworks paint the true picture of the child's world without lies.

In the project "The Price" (2022), Anton Pedos breaks down the gruesome statistics of the war by creating an image for each victim of the abuse that began back in 2014. Combining archival footage and painting expression, the artist returns cold, faceless, and voiceless victims of war to the people. Each silhouette is a human being with individual expectations and goals that were erased once faced with the aggression. By combining a series of small, generalized portraits, A. Pedos creates an endless composition that only reinforces the infinite senselessness of war.

Anton Pedos (b. 1998) was born and raised in the small town of Zmerynka, Ukraine. In 2020, he obtained a bachelor's degree at the Lviv National Academy of Arts, Department of Ceramics. In 2022, a master's degree at the Vilnius Academy of Arts, Department of Painting. Since 2022, he has been organizing group and personal exhibitions in Vilnius. The artist lives and creates in Lithuania, in the capital.


Duration of the exhibition: 09.07-10.08, 2022.

Signataro Česlovo Juršėno knygos „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ pristatymas
Spalio 3 d., antradienį, 17.30 val. kviečiame į susitikimą su žurnalistu, Nepriklausomybės Akto signataru, buvusiu LR Seimo pirmininku Česlovu Juršėnu, […]
„Kauno istorija. II tomas: nuo 1655 iki 1795 metų“ pristatymas
Spalio 4 d., trečiadienį, 14 val. kviečiame į Kauno miesto garbės piliečio, istoriko prof. dr. Zigmanto Kiaupos ir istoriko doc. […]
„Literatūros savaitės“ klubas. 4-asis susitikimas. Trys rašytojos
Po vasaros atostogų grįžtame į veiklą ir KVIEČIAME į ketvirtąjį „Literatūros savaitės“ klubo susitikimą, kurį šįsyk pavadinome: „Trys rašytojos“. Į […]
Moksleivių skaitovų konkursas
2023 m. spalio 7 d., šeštadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus rengia tradicinį Respublikinį moksleivių skaitovų konkursą. Konkurso taisyklės: […]
EKSKURSIJA „GYVENIMAS MANO – VĖJAS PALAIDAS!“
Salomėjos Nėries gyvenimas buvo trumpas tarsi vėjo gūsis, skriejantis „per tyrus laukus“. Poetė mirė jauna, tačiau jautėsi dėkinga už kiekvieną […]
EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS SUAUGUSIESIEMS „KITOKIA PAŽINTIS SU MUZIEJUMI“
Edukacinis užsiėmimas „Kitokia pažintis su muziejumi“ kviečia sužinoti negirdėtų, įdomių faktų apie namų šeimininkų Balio ir Vandos Sruogų buitį, pomėgius […]
TAU paskaita „Juozo Grušo draugystės“
Spalio 11 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus ir visus, besidominčius literatūra, kviečiame į paskaitą „Juozo Grušo draugystės“. […]
Istorinio Aurelijos Savickienės romano „Akys“ pristatymas
Spalio 12 d., ketvirtadienį, 17.30 val. kviečiame į televizijos laidų kūrėjos, rašytojos Aurelijos Savickienės istorinio romano „Akys“ (Nieko rimto, 2023) […]
TAU paskaita „Broliai Biržiškos“
Spalio 25 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus ir visus, besidominčius literatūra, kviečiame į paskaitą „Broliai Biržiškos“. Skaitys […]