Muziejaus fonduose saugomas gana gausus sovietinio literatūrinio balasto palikimas. Okupavus Lietuvą, į sovietinių rašytojų gretas ėmė veržtis nepriklausomybės laikų komunistinio pogrindžio atstovai. Vienas aktyviausių – komunistas-čekistas, okupavus Lietuvą – vidaus reikalų komisaras, organizavęs lietuvių inteligentijos naikinimą ir didžiuosius 1941 m. trėmimus, NKVD generolas, vėliau – Lietuvos TSR kultūros ministras Aleksandras Gudaitis-Guzevičius (1908–1969). Jo ir kitų „spalio komisarų“ knygos buvo leidžiamos milžiniškais tiražais, kurioms iliustracijas ir autorių portretus kūrė žymiausi dailininkai.
Ypač prabangiai išleisti Guzevičiaus romanai – „epopėjos“: „Kalvio Ignoto teisybė“, „Broliai“, „Sąmokslas“ (išversti į rusų, latvių, vokiečių k.) Jo memorialinėje bibliotekoje šių knygų – kelios lentynos, kaip ir Lenino bei Stalino raštų tomų. Paminėtinas ir skulptoriaus N. Petrulio sukurtas A. Gudaičio-Guzevičiaus biustas, kuriame taikliai atskleistas pastarojo charakteris, ypač šaltumas ir uždarumas. Už atsidavimą sovietų valdžiai rašytojai gaudavo įvairių privilegijų: gydėsi valstybinėse sanatorijose, keliaudavo po užsienio šalis, gaudavo prestižinius butus. Išlikę dokumentai apie A. Gudaičio-Guzevičiaus gydymąsi Prahos „Imperial“, Kislovodsko sanatorijose, kelionių po Indiją, Japoniją, Egiptą, Austriją ir kt. (tuo pačiu sekė ir kitus turistus) nuotraukos, jo atsivežti suvenyrai iš Tolimųjų Rytų. Stebina gausus žėrinčių tauriųjų bei paprastesnių metalų ordinų ir medalių („Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare“, „Darbo Raudonosios vėliavos“, „Lenino“, „Stalino“, „Raudonosios žvaigždės“, „Garbės ženklo“, „Darbo veterano“ ir kt.) su Lenino ir Stalino profiliais, kūju ir pjautuvu, vėliavomis bei penkiakampėmis žvaigždėmis derlius. Dar dažniau valdžia „draugą“ pamalonindavo įvairias garbės raštais ir diplomais, puoštais minėtais atributais. A. Gudaičio-Guzevičiaus rinkinys užtvindytas šūsnimis oficialių sveikinimų (tarp jų – KGB komiteto, kompartijos vadovo A. Sniečkaus) Spalio revoliucijos, Pergalės dienos proga, „didžiųjų vadų“ profiliais paženklintų kompartijos suvažiavimų mandatų, ordinų knygelių, leidimų įeiti į tribūną demonstracijų metu. Saugomas nemažas pluoštas nuotraukų iš rašytojų suvažiavimų, pasitarimų, dekadų Maskvoje pokario metais, kuriose privalomas atributas – sovietinių stabų Lenino ir Stalino portretai, raudonos vėliavos ir prezidiumų pirmose eilėse sėdinčio budraus, šalto, akylai visus stebinčio kagėbisto figūra.
Žmogus „su kauke“ mėgo kolekcionuoti įvairių šalių kaukes, raganas, demonus ir velnius, kurių ne vienas papuoštų Velnių muziejų: dail. A. Puškoriaus medžio skulptūrėlė „Velnias“, glazūruotos keraminės raganų kaukės su spalvoto šilko plaukais, dovanotos dail. Lukošiaus, mediniai ženkliukai-kaukės „Velniukai“, keraminės latviškos kaukės ir kt. Nuotraukoje matome A. Gudaičio-Guzevičiaus 1960 m. iš Japonijos atsivežtas egzotiškas papjė mašė kaukes, pritvirtintas prie medžio plokštės, kabėjusias jo kabinete.
Suvenyrus ir daugumą rinkinio eksponatų muziejus įsigijo iš A. Gudaičio-Guzevičiaus žmonos Danutės Guzevičienės 1977–1984 m. Kviečiame kelis jų apžiūrėti nuotraukų galerijoje!
 

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė