Senoji literatūra

Negausią, bet istoriškai įdomią vietą fototekoje užima B. ir V. Sruogų namo Kaune statybos, jo aplinkos nuotraukos (apie 50 vnt.).
Žemės sklypą (1444 kv. metrų) tuometinio Kauno pakraštyje, netoli Zoologijos sodo, Ramiojoje gatvėje 9 (dabar B. Sruogos g. 21), Sruogų šeima įsigijo 1935 metais. Nedelsdami pradėjo jį apsodinti vaismedžiais, dekoratyviniais krūmais, gėlėmis ir kt. Vienoje 1937 metų nuotraukoje – Sruogų dukra Dalia su draugėmis dar visiškai tuščiame, apaugusiame žole sode. Kitose tų pačių metų nuotraukose – Vanda Sruogienė darbuojasi jau augalais apsodintame sklype, stovi su B. Sruogos Juozo žmona ir dukrele žydinčių gėlynų fone. B. Sruoga fiksuotas poilsio metu žolėje skaitantis laikraštį, sodinantis augalus.
Namą, B. Sruogai pasiūlius, 1936 metais projektavo jaunas architektas Vladimiras Zubovas, tik ką baigęs studijas Berlyne. Tai buvo pirmasis jo projektas, kuriame buvo atsižvelgta į visus gausius ir originalius būsimojo šeimininko pageidavimus. Projektu (jo originalas saugomas muziejuje) B. Sruoga liko patenkintas.
Namas buvo statomas rašytojo uošvijoje – Žemaitijoje, Būgiuose, V. Sruogienės tėvo Kazimiero Daugirdo dvare. 1937 metų nuotraukoje prie ką tik suręsto namo stovi pats senasis bajoras, kitoje tų pačių metų nuotraukoje ant pastolių sėdi B. Sruoga, girininkas Povilas Vilkus, apačioje – V. Sruogienės jaunystės laikų bičiulė Ona Bagnickaitė ir K. Daugirdas. Trečiojoje – Dalia Sruogaitė su draugėmis ir kt. 
1938 metų pavasarį išardytas namas geležinkeliu buvo atgabentas į Sruogų sklypą Kaune ir suręstas per kelis mėnesius. Šių statybos nuotraukų daugiausia. Nuotraukose B. Sruoga stovi prie tik ką išlietų pamatų, su darbininkais, žmona V. Sruogiene. Kitose tų pačių metų fotografijose pro būsimojo miegamojo langą žvalgosi V. Sruogienė, šypsosi dukra Dalia. Nepamiršti įamžinti ir pirmieji naujojo būsto augintiniai – du taksai – Tobis ir Dzingulis bei garažas, prie kurio stovi rašytojas su savo broliene Brone. Pats namas fiksuotas įvairiais rakursais, įvairiose statybos stadijose.
1938 metų rudenį šeima šventė įkurtuves. Fotografijose artimi šeimos bičiuliai – daktaras Juozas Nemeikša, profesorius Vladimiras Šilkarskis, rašytoja Sofija Kimantaitė-Čiurlionienė, dukros Dalios draugės Sandra ir Julija Pūtvytės. Sruogų šeima linksma ir laiminga, nenutuokianti apie jos laukiančias negandas.
Šiuose namuose šeima gyveno dvejus metus (1938–1940). Kartą atvykusi latvių rašytoja Zenta Maurinia pasakė: „Šiame židinyje jaučiu meilę ir saulę“. O viešėjęs poetas Jurgis Baltrušaitis sukūrė ketureilį:
 
                  Dievas davė judviem kelią naują,
                  Tad priimkite jo kiekvieną vingį –
                  Žemės derlių semkit pilna sauja
                  Ir kelionėj būkite laimingi!
 
1940 metais Sruogų šeima kraustėsi į Vilnių. Muziejuje saugomos tik kelios karo metų fotografijos: namo fasadinis vaizdas iš gatvės pusės bei jame gyvenanti nuomininkė K. Didžienė su augintine Rūta. Abi nuotraukos darytos 1942 metais.
Paskutinį kartą rašytojas savo namelyje fiksuotas 1947 metų vasarą. Fotografuotas verandoje su bičiuliais, tarp kurių pedagogė Marija Nemeikšaitė.

Parengė muziejininkė Birutė Glaznerienė