Senoji literatūra

Šatrijos Raganos (1877–1930) rinkinį sudaro 395 įvairių rūšių eksponatai. Tai fotografijos (147), knygos (104), rankraščiai (34), laiškai (93), meno kūriniai (6), memorialiniai daiktai (5), spaudiniai (4), dokumentai (1), fonoteka (1).
Pirmieji vertingesni originalūs rinkinio eksponatai buvo nupirkti iš rašytojos sesers Sofijos Pečkauskaitės, gyvenusios Židikuose: įvairių asmenų atvirlaiškiai, rašyti M. Pečkauskaitei, rašytojos ranka užrašytas rusiškas eilėraštis, piešinėlis su autografu, dramos „Pančiai“, pjesės „Vaikai“, vertimų rankraščiai, raštas dėl namo remonto, paskaitų konspektas, rašytas Šatrijos Raganai studijuojant Šveicarijoje (1905–1907), ir kiti. Originalių eksponatų įsigyta ir 1987 metais surengtoje ekspedicijoje: iš rašytojos draugo kunigo K. Bukonto giminaičio J. Liutkaus buvo gauta unikali M. Pečkauskaitės užrašų knygelė su pirmaisiais jos kūrybiniais bandymais – eilėraščiais; kunigo K. Bukonto užrašų knygelė, rašytojos violončelė, 10 originalių fotografijų, 55 atvirlaiškiai, rašyti M. Pečkauskaitei įvairių asmenų (P. Bielskaus, A. Kazakausko, J. Kairiūkštytės ir kitų). Kunigas K. Arlauskas, gyvenęs Ylakiuose, padovanojo rankraštinę atsiminimų knygą apie rašytoją.
Rinkinio fototekoje saugomos 9 senos, dar rašytojos bičiulio P. Višinskio darytos fotografijos. Daugiausia fotografuota Užvenčio dvare: „M. Pečkauskaitė skambina pianinu“ (1896), „M. Pečkauskaitė su artimaisiais sėdi karietoje“ (1896) ir kitos. Šios fotografijos pageltusios, išblukusios. Geresnės kokybės Židikų laikotarpį (1915–1930) menančios fotografijos, kuriose rašytoją matome dažniausiai šalia sesers Sofijos, bičiulio kunigo K. Bukonto ir kitų artimųjų.
Seniausia rinkinio bibliotekos knyga – Šatrijos Raganos apysaka „Viktutė“, išleista 1903 metais Shenandoan, Pa., V. Šliakio (Stagaro) spaustuvėje.

Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė