Senoji literatūra

Rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio (1890–1952) rinkinyje, esančiame Maironio lietuvių literatūros muziejuje, yra 122 eksponatai: autorinės knygos, knygos apie autorių, rankraščių kopijos, laiškai, originalios fotografijos ir jų kopijos, spaudiniai, atsiminimai. Nėra memorialinių daiktų, mažai meno kūrinių. Saugomi užsienyje ir Lietuvoje išleisti J. Savickio (kartais pasirašinėjusio slapyvardžiu Rimošius) pirmųjų knygų leidimai: novelių rinkiniai „Šventadienio sonetai“ (Berlynas, 1922), „Ties aukštu sostu“ (Kaunas, 1928 m.),
„Raudoni batukai“ (JAV, 1952), romanas „Šventoji Lietuva“ (Vokietija, Tremtis, 1952), JAV Lietuvių rašytojų draugijos premija apdovanotas beletrizuotas dienoraštis „Žemė dega“ (JAV, Terra, 1952, I–II t.) ir kt. Rinkinyje yra laiškų, rašytų rašytojui, „Aidų“ redaktoriui Antanui Vaičiulaičiui (1950–1952). Fotografijose rašytojas įsiamžinęs diplomatinėje tarnyboje, taip pat su savo šeimos nariais. Fotografijos, kurioje matome J. Savickį su žmona Ida ir sūneliu Algirdu (Kopenhaga, 1919) antroje pusėje užrašyta: „Kaip išrodo nuo darbo (darbuoties) nuplukęs Savickis su savo priesiega ir atžala.“ Yra ir rašytojo sūnaus Augustino, garsaus dailininko, portretų.

 Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė