Senoji literatūra

A. Gudaičio-Guzevičiaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~2350 vnt.), meno kūriniai (125 vnt.), memorialiniai daiktai (60), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (1525 vnt.) ir nuotraukos (~315 vnt.).
Memorialinė biblioteka. Ją sudaro autorinės rašytojo knygos įvairiomis kalbomis, lietuvių ir užsienio rašytojų knygos lietuvių, rusų, estų, latvių, čekų, rumunų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų, ispanų kalbomis. Daug enciklopedijų, vadovėlių, žodynų.
Rankraštynas ir archyvinė medžiaga. Jį sudaro A. Gudaičio-Guzevičiaus kūrinių rankraščiai ir mašinraščiai, straipsniai, recenzijos ir kt., jo laiškai įvairiems asmenims, rašytojų V. Bložės, J. Marcinkevičiaus, J. Paukkštelio, E. Matuzevičiaus, rusų rašytojų ir kitų asmenų laiškai A. Gudaičiui-Guzevičiui, dokumentai (asmens, literatūrinės ir visuomeninės veiklos), jo žmonos D. Guzevičienės, J. Kuzminskio, E. Mieželaičio ir kt. asmenų atsiminimai apie rašytoją.
Nuotraukos: A. Gudaičio-Guzevičiaus portretinės, su draugais ir visuomenės veikėjais, šeimos nariais, laidotuvių, pastatymų ir kt. nuo 1924 m. Fonde gausu nuotraukų iš rašytojo kelionių po užsienį, yra pluoštas nuotraukų iš sunkiųjų darbų kalėjimų 1922 m.
Memorialiniai daiktai: A. Gudaičio-Guzevičiaus baldai (knygų spinta, rašomasis stalas, spintelė, foteliai, kėdė), asmeniniai daiktai (rašomoji mašinėlė, indai, albumai ir kt.), suvenyrų kolekcija, medaliai ir kt.
Meno kūriniai: skulpt. N. Petrulio A. Gudaičio-Guzevičiaus biustas, E. Jurėno – rašytojo portretas, S. Krasausko – jo draugiškas šaržas, A. Kuncos grafikos darbai, J. Surkevičiaus eskizas spektaklio dekoracijai, V. Galdiko, V. Banio, B. Demkutės, V. Kalinausko, P. Rauduvės iliustracijos A. Gudaičio-Guzevičiaus knygoms.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė