Šiuolaikinė literatūra
KOSTAS KUBILINSKAS (1923–1962)
Poeto K. Kubilinsko fondą sudaro memorialinė biblioteka (~690), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~340), nuotraukos (35), meno kūriniai (~340) ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
VLADAS MOZŪRIŪNAS (1922–1964)
Poeto V. Mozūriūno fondą sudaro memorialinė biblioteka (~465), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~120), nuotraukos (~605), memorialiniai daiktai (85) ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
ADOLFAS SPRINDIS (1921–1986)
Prozininko, literatūros tyrinėtojo A. Sprindžio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~35), gausus jo archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~310), nuotraukos (~85)…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
EDUARDAS MIEŽELAITIS (1919–1997)
E. Mieželaičio fondą sudaro rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 20), nuotraukos (~ 175) ir meno kūriniai (~ 35). Rankraštynas ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
EUGENIJUS MATUZEVIČIUS (1917–1994)
Poeto E. Matuzevičiaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~1365), archyvas (rankraščiai ir laiškai – 12), nuotraukos (12) ir meno kūriniai (~20).…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
VIKTORAS MILIŪNAS (1916–1986)
Lietuvos  rašytojo, dramaturgo, prozininko, vertėjo Viktoro Miliūno fondas gana gausus ir įvairus: memorialinės bibliotekos, nuotraukų, rankraščių, laiškų, memorialinių daiktų ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-24
ALBINAS ŽUKAUSKAS (1912–1987)
Vienas originaliausių praėjusio šimtmečio lietuvių rašytojų, poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas gimė ir augo Seinų valsčiuje (dab. Lenkija), lietuviškame Bubelių…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-24
VACYS REIMERIS
Poeto Vacio Reimerio (1921-2017) archyvas, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kai kurias jo gyvenimo detales nušviečia gana aiškiai, kitos lieka…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-14
×

Basket

×

Basket