Šiuolaikinė literatūra
VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ (1930)
Vytautės Žilinskaitės rinkinį sudaro knygos, spaudiniai, nuotraukos, rankraščiai ir mašinraščiai, dokumentai, meno kūriniai. Muziejaus fonduose saugoma dešimt V. Žilinskaitės autografuotų…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
STASYS KRASAUSKAS (1929–1977)
Vieną gausiausių dailės rinkinių Vilniaus muziejaus fonduose sudaro dail. S. Krasausko grafikos darbai. Dailininkas mėgo literatūrą, ypač poeziją, kurioje ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
ANTANAS PAKALNIS (1927–1977)
A. Pakalnio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 280), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 230), nuotraukos (~ 100), memorialiniai daiktai (6),…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
KOSTAS KUBILINSKAS (1923–1962)
Poeto K. Kubilinsko fondą sudaro memorialinė biblioteka (~690), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~340), nuotraukos (35), meno kūriniai (~340) ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
VLADAS MOZŪRIŪNAS (1922–1964)
Poeto V. Mozūriūno fondą sudaro memorialinė biblioteka (~465), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~120), nuotraukos (~605), memorialiniai daiktai (85) ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
ADOLFAS SPRINDIS (1921–1986)
Prozininko, literatūros tyrinėtojo A. Sprindžio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~35), gausus jo archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~310), nuotraukos (~85)…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
EDUARDAS MIEŽELAITIS (1919–1997)
E. Mieželaičio fondą sudaro rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 20), nuotraukos (~ 175) ir meno kūriniai (~ 35). Rankraštynas ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
EUGENIJUS MATUZEVIČIUS (1917–1994)
Poeto E. Matuzevičiaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~1365), archyvas (rankraščiai ir laiškai – 12), nuotraukos (12) ir meno kūriniai (~20).…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
×

Basket

×

Basket