Šiuolaikinė literatūra
KAZYS INČIŪRA (1906–1974)
oeto, prozininko, dramaturgo K. Inčiūros fondą Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro dvi dalys – medžiaga centriniuose muziejaus fonduose ir archyvinė…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
ANTANAS MIŠKINIS (1905–1983)
Rinkinį sudaro knygos, rankraščiai, laiškai, fotografijos, dokumentai, meno kūriniai – apie 690 eksponatų. Archyvinė medžiaga: didžiulis A. Miškinio rankraštynas (apie…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
EDUARDAS MIEŽELAITIS (1919–1997)
Gyvenimą turėjau nors ir nelengvą, bet įdomų, kupiną nuotykių, suklupimų, prisikėlimų ir paradoksų. O paradoksas visada įdomesnis už bespalvį rusenimą.…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
EUGENIJUS MATUZEVIČIUS (1917–1994)
Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus fondas yra gausus: 76 knygos, 32 rankraščiai, 110 vertimų, 492 laiškai, 37 spaudiniai, 2 meno kūriniai, 464…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
ALBINAS ŽUKAUSKAS (1912–1987)
Albino Žukausko fondą sudaro dvi didelės dalys: memorialinio palikimo dalis, esanti Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose, ir Vilniaus rašytojų muziejaus…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
VYTAUTAS SIRIJOS GIRA (1911–1997)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje esantis V. Sirijos Giros archyvas išsiskiria medžiagos gausa ir įvairumu. Saugojama: knygos (90), memorialinės bibliotekos knygos…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-28
PAULIUS ŠIRVYS (1920–1979)
Poetą Paulių Širvį daug kas vadina lietuvišku beržu. Ne vienas jį pažinojęs žmogus taip jį vadina ir prisiminimų knygoje „Metai su…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-28
MARTYNAS VAINILAITIS (1933–2006)
Martyno Vainilaičio rinkinį sudaro 39 knygos (su vertimais į rusų kalbą), 89 rankraščiai, 50 laiškų, 60 fotografijų, 9 meno kūriniai-iliustracijos.…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą