Šiuolaikinė literatūra
VYTAUTAS SIRIJOS GIRA (1911–1997)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje esantis V. Sirijos Giros archyvas išsiskiria medžiagos gausa ir įvairumu. Saugojama: knygos (90), memorialinės bibliotekos knygos…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-28
PAULIUS ŠIRVYS (1920–1979)
Poetą Paulių Širvį daug kas vadina lietuvišku beržu. Ne vienas jį pažinojęs žmogus taip jį vadina ir prisiminimų knygoje „Metai su…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-28
MARTYNAS VAINILAITIS (1933–2006)
Martyno Vainilaičio rinkinį sudaro 39 knygos (su vertimais į rusų kalbą), 89 rankraščiai, 50 laiškų, 60 fotografijų, 9 meno kūriniai-iliustracijos.…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
JUDITA VAIČIŪNAITĖ (1937–2001)
J. Vaičiūnaitė – meilės ir miesto poetė. Apie savo poeziją ji yra kalbėjusi: „Tai, kuo kasdien gyvenu, man ir duoda…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
ALGIRDAS VERBA (1941–2000)
Knygoje „Plaštakės pleška“ A. Verba yra pasakojęs apie savo literatūrinio kelio pradžią. Gulėdamas lovoje jis plėšė ir rašė, vėl rašė…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ (1930)
Vytautės Žilinskaitės rinkinį sudaro knygos, spaudiniai, nuotraukos, rankraščiai ir mašinraščiai, dokumentai, meno kūriniai. Muziejaus fonduose saugoma dešimt V. Žilinskaitės autografuotų…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
STASYS KRASAUSKAS (1929–1977)
Vieną gausiausių dailės rinkinių Vilniaus muziejaus fonduose sudaro dail. S. Krasausko grafikos darbai. Dailininkas mėgo literatūrą, ypač poeziją, kurioje ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
ANTANAS PAKALNIS (1927–1977)
A. Pakalnio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 280), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 230), nuotraukos (~ 100), memorialiniai daiktai (6),…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-25
×

Basket

×

Basket