Šiuolaikinė literatūra
ANTANAS A. JONYNAS (G. 1953)
Poetas A. A. Jonynas savo trumputėje autobiografijoje svarsto, kad poezija yra jaunystės privilegija. Bet poetas daug rašo, verčia būdamas ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
BRONIUS RADZEVIČIUS (1940–1980)
Bronius Radzevičius – vienas ryškiausių ir įdomiausių aštunto dešimtmečio lietuvių prozininkų, didžiulio talento rašytojas – 2010 m. pabaigoje, gruodžio 24…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
RAMUTĖ SKUČAITĖ (G. 1931)
Ramutės Skučaitės nelabai dar gausų archyvą sudaro knygos (keturios autografuotos), spaudiniai (spektaklių pagal poetės pjeses afišos, kvietimai, programėlės), fotografijos, rankraščiai…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
MARIJONAS KRASAUSKAS (1921–1992)
Prozininko K. Maruko archyve saugomos jo parašytos knygos, keletas laiškų, keliolika fotografijų. Rašytojas daug metų dirbo įvairių žurnalų redakcijose, parašė…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
ALDONA ELENA PUIŠYTĖ (G. 1930)
„… aš – ta tamsiaplaukė mergaitė, vilkinti gelsvo kartūno suknute, nuberta mėlynom gėlytėm…“ Poetė Aldona Elena Puišytė gimė prie skaidrios…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
SIGITAS GEDA (1943–2008)
Atėjęs iš mažos, nykios trobelytės, apsuptos mėlynų ežerų, debesų, gaubiamos paslapties. „Aš juk vaikas ežerų – / Teliūskuojančių – žydrų.…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
SIGITAS POŠKUS (G. 1957)
Sigitas Poškus (g. 1957 m. rugsėjo 13 d. Alseikose, Šilutės r.) – poetas, prozininkas, gyvena Klaipėdoje. 1975 m. baigė St. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos (dabar Klaipėdos St. Šimkaus konservatorija) muzikos…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
LEONARDAS GUTAUSKAS (G. 1938)
Leonardas Gutauskas (g. 1938 m. lapkričio 6 d. Kaune) – rašytojas, tapytojas, nuo 1967 m. – Rašytojų sąjungos, nuo 1976 m. – Dailininkų sąjungos narys. Jo eilėraščiams būdingas panteistinis artumas gamtai, tapybiškas vaizdas. Išleido daugiau nei…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą