Šiuolaikinė literatūra
EMILIJA LIEGUTĖ (G. 1930)
Rašytoja Emilija Liegutė-Balionienė gimė 1930 m. vasario 21 d., Skituriuose, Alytaus raj. 1960 m. ji  baigė Vilniaus universitetą, kurį laiką dirbo mokytoja. 1965–1973 m. dirbo „Moksleivio“ ir „Tarybinio mokytojo“ redakcijose, Vilniaus „Lėlės“…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
PETRAS DIRGĖLA (1947–2015)
Prozininkas, eseistas, istorinio, istoriosofinio romano bei lietuviško epo kūrėjas. Literatūros tyrinėtojams (galbūt ateityje) turėtų būti įdomi ir šio rašytojo kūryba,…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
NIJOLĖ MILIAUSKAITĖ (1950–2002)
Nijolė Miliauskaitė – poetė, kurios eilėraščiams būdingas subtilus ir niuansuotas kalbėjimas. Gimė Išlandžiuose, kur mama Salomėja Paliokaitė-Miliauskienė dirbo pradinių klasių…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
ANTANAS A. JONYNAS (G. 1953)
Poetas A. A. Jonynas savo trumputėje autobiografijoje svarsto, kad poezija yra jaunystės privilegija. Bet poetas daug rašo, verčia būdamas ir…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
BRONIUS RADZEVIČIUS (1940–1980)
Bronius Radzevičius – vienas ryškiausių ir įdomiausių aštunto dešimtmečio lietuvių prozininkų, didžiulio talento rašytojas – 2010 m. pabaigoje, gruodžio 24…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
RAMUTĖ SKUČAITĖ (G. 1931)
Ramutės Skučaitės nelabai dar gausų archyvą sudaro knygos (keturios autografuotos), spaudiniai (spektaklių pagal poetės pjeses afišos, kvietimai, programėlės), fotografijos, rankraščiai…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
MARIJONAS KRASAUSKAS (1921–1992)
Prozininko K. Maruko archyve saugomos jo parašytos knygos, keletas laiškų, keliolika fotografijų. Rašytojas daug metų dirbo įvairių žurnalų redakcijose, parašė…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
ALDONA ELENA PUIŠYTĖ (G. 1930)
„… aš – ta tamsiaplaukė mergaitė, vilkinti gelsvo kartūno suknute, nuberta mėlynom gėlytėm…“ Poetė Aldona Elena Puišytė gimė prie skaidrios…
Šiuolaikinė literatūra
2021-05-31
×

Basket

×

Basket