Senoji literatūra
VLADAS DIDŽIOKAS (1889–1942)
Lietuvių tapytojas. Nutapė lyrinių ir epinių peizažų, portretų, apipavidalino Valstybės teatro spektaklių, sukūrė lakštinės grafikos. Kūrybai būdinga tapybiškumas, realistinis piešinys,…
Senoji literatūra
2021-05-24
JONAS GRAIČIŪNAS (1903–1994)
Poeto J. Graičiūno fondą sudaro memorialinė biblioteka (70), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~520), nuotraukos (~ 205) ir meno kūriniai…
Senoji literatūra
2021-05-24
PETRAS VAIČIŪNAS (1890–1959)
Lietuvos poeto, dramaturgo, vertėjo Petro Vaičiūno (1890–1959) fondas gausus, turtingas ir unikalus: memorialinės bibliotekos, nuotraukų, rankraščių, laiškų, dokumentų, memorialinių daiktų…
Senoji literatūra
2021-05-20
J. GRUŠO NAMŲ-MUZIEJAUS RINKINYS
Juozo Grušo memorialiniame muziejuje saugoma beveik 9000 eksponatų, 5337 – pagrindinio fondo. Tai beveik 3000 memorialinės bibliotekos knygų ir spaudinių,…
Senoji literatūra
2021-05-20
J. TUMO-VAIŽGANTO BUTO-MUZIEJAUS RINKINYS
Rinkinyje yra 2100 eksponatų (iš jų 920 – pagrindinio fondo): memorialiniai daiktai, rankraščiai, laiškai, knygos, fotografijos, meno kūriniai, dokumentai, spauda,…
Senoji literatūra
2021-05-20
S. NĖRIES IR B. BUČO NAMŲ-MUZIEJAUS RINKINYS
Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje sukauptame rinkinyje yra apie šešis tūkstančius eksponatų, t. y., fotografijos, fotonegatyvai, rankraščiai ir autoriniai mašinraščiai, memorialinės…
Senoji literatūra
2021-05-20
SRUOGŲ NAMO STATYBA KAUNE
Negausią, bet istoriškai įdomią vietą fototekoje užima B. ir V. Sruogų namo Kaune statybos, jo aplinkos nuotraukos (apie 50 vnt.).…
Senoji literatūra
2021-05-20
B. SRUOGOS KELIONIŲ NUOTRAUKOS
Svarbią B. ir V. Sruogų namų-muziejaus rinkinio vietą užima fototeka (5 642 vnt.). Tarp pačių įvairiausių Balio Sruogos ir jo…
Senoji literatūra
2021-05-20
×

Basket

×

Basket