Senoji literatūra
JULIUS BŪTĖNAS (1908–1999)
Prozininko, literatūros tyrinėtojo, kritiko J. Būtėno fondą sudaro memorialinė biblioteka (~10), archyvas (rankraščiai ir laiškai – ~40), nuotraukos (~160) ir…
Senoji literatūra
2021-05-24
JUOZAS OLINARDAS PENČYLA (1908–1979)
J. O. Penčyla – pirmasis iškilus Lietuvos Respublikos spaudos grafikas, pelnytai vadintas šaržų karaliumi. Dailininkas aktyviai bendradarbiavo periodinėje spaudoje: tiek…
Senoji literatūra
2021-05-24
ALEKSANDRAS GUDAITIS-GUZEVIČIUS (1908–1969)
A. Gudaičio-Guzevičiaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~2350 vnt.), meno kūriniai (125 vnt.), memorialiniai daiktai (60), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (1525…
Senoji literatūra
2021-05-24
VALERIJA VALSIŪNIENĖ (1907–1955)
Valerijos Valsiūnienės fondą sudaro memorialinė biblioteka (~330), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (4), nuotraukos (~120), memorialiniai daiktai (6), meno kūriniai (3).…
Senoji literatūra
2021-05-24
JONAS ŠIMKUS (1906–1965)
J. Šimkaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 1324), meno kūriniai (21), memorialiniai daiktai (60), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 265),…
Senoji literatūra
2021-05-24
JUSTAS PALECKIS (1899–1980)
Justo Paleckio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~1130), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~710), nuotraukos (~130), memorialiniai daiktai (~90), meno kūriniai (~40).…
Senoji literatūra
2021-05-24
JUSTINAS VIENOŽINSKIS (1886–1960)
Dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas. Ankstyvojo laikotarpio kūriniai dekoratyvūs, aiškių formų. Vėlesnėje kūryboje vyravo peizažai ir portretai. Jiems būdinga kompozicinis apibendrinimas, tapybiškas…
Senoji literatūra
2021-05-24
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
Lietuvių tapytojas. Jis nutapė apie 2000 kūrinių – peizažų, portretų, fantastinių paveikslų. Dailininkas taip pat yra sukūręs ekslibrisų, plakatų, pašto…
Senoji literatūra
2021-05-24
×

Basket

×

Basket