Senoji literatūra
STANISLOVAS DAGILIS
Stanislovas Dagilis (1843–1915) – poetas, „Aušros“ bendradarbis, vertėjas, pedagogas. Negausiame poeto archyve saugoma knygos „Lietuviškas šiupinys“ pirmieji leidimai, keletas nuotraukų,…
Senoji literatūra
2021-06-01
BRONĖ BUIVYDAITĖ (1895–1984)
Bronė Buivydaitė-Mičiulienė (1895–1984) – Lietuvos pedagogė, poetė, rašytoja. Slapyvardis – Tyrų Duktė. Rašytojos rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 173 eksponatai. Daugiausia nuotraukos…
Senoji literatūra
2021-06-01
POVILAS VIŠINSKIS
Povilo Višinskio (1875–1906) archyve yra 227 eksponatai: knygos, laiškai, rankraščiai, nuotraukos, spaudiniai, dailės kūriniai, memorialinis daiktas – kišeninis rašytojo laikrodis.…
Senoji literatūra
2021-06-01
LAZDYNŲ PELĖDA
Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjo dvi seserys rašytojos: Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867–1926) ir Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (1872–1957). Muziejuje esančiame seserų rašytojų archyve daugiau…
Senoji literatūra
2021-06-01
JONAS DOVYDAITIS (1914–1983)
Prozininko, dramaturgo, publicisto J. Dovydaičio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 40), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~ 100), fotonuotraukos (~105…
Senoji literatūra
2021-05-25
MARIJA CVIRKIENĖ (1912–2004)
Marija Cvirkienė – lietuvių dailininkė tapytoja, rašytojo P. Cvirkos žmona. Visai jos kūrybai būdingi impresionizmo bruožai, lyriškumas, subtilus koloritas. Muziejaus…
Senoji literatūra
2021-05-25
KOSTAS KORSAKAS (1909–1986)
Poeto, kritiko ir literatūros istoriko K. Korsako fondas gana gausus: jį sudaro memorialinė biblioteka (apie 115 vnt.), rankraštynas (7 vnt.),…
Senoji literatūra
2021-05-25
JULIUS BŪTĖNAS (1908–1999)
Prozininko, literatūros tyrinėtojo, kritiko J. Būtėno fondą sudaro memorialinė biblioteka (~10), archyvas (rankraščiai ir laiškai – ~40), nuotraukos (~160) ir…
Senoji literatūra
2021-05-24
×

Basket

×

Basket