Senoji literatūra
JONAS BILIŪNAS
Rašytojo Jono Biliūno (1879–1907) rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 371 eksponatas. Didžiausią grupę sudaro fotografijos ir fotokopijos (165). Autorinių…
Senoji literatūra
2021-06-02
IGNAS ŠEINIUS
Rašytojo ir diplomato Igno Jurkūno-Šeiniaus (1889–1959) rinkinį sudaro 105 eksponatai. Daugiausia yra knygų  (57), mažiausiai – rankraščių ir laiškų. Visai…
Senoji literatūra
2021-06-02
DANUTĖ ČIURLIONYTĖ-ZUBOVIENĖ
Prozininkės, dramaturgės, vertėjos Danutės Čiurlionytės-Zubovienės (1910–1995) archyvas yra negausus – per 80 eksponatų. Tai nuotraukos, originaliosios kūrybos ir vertimų knygos,…
Senoji literatūra
2021-06-02
KAZYS JANKAUSKAS
Prozininko ir vertėjo Kazio Jankausko (1906–1996) rinkinyje saugomos knygos, apsakymų bei romanų rankraščiai ir mašinraščiai, fotografijos, dokumentai, spaudiniai. Eksponatai gauti…
Senoji literatūra
2021-06-02
JUOZAS ŽLABYS-ŽENGĖ
Juozo Žlabio-Žengės (1899–1992) rinkinyje yra 265 eksponatai. Rinkinys unikalus tuo, jog jame įdomi ir originali fototeka (222), atspindinti įvairius šio…
Senoji literatūra
2021-06-01
VIKTORAS KATILIUS
Rašytojo, vertėjo, literatūros tyrinėtojo ir pedagogo Viktoro Katiliaus (1910–1993) kuklus archyvas, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, naujais vertingais eksponatais papildytas…
Senoji literatūra
2021-06-01
VINCAS PIETARIS
Vinco Pietario (1850–1902) archyve daugiausia sukaupta knygų (54). Rašytojas labiausiai skaitytojams žinomas istoriniu romanu „Algimantas arba lietuviai XIII šimtmetyje“. Pirmąkart…
Senoji literatūra
2021-06-01
ONA PLEIRYTĖ-PUIDIENĖ
Prozininkės Onos Pleirytės-Puidienės Vaidilutės (1882–1936) rinkinys muziejuje nedidelis. Neturime net rašytojos portreto. Saugome knygas: „Gyvenimo akordai“ (1921), „Audroms siaučiant“ (1931) ir „Kada…
Senoji literatūra
2021-06-01
×

Basket

×

Basket