Senoji literatūra
JONAS MAČIULIS-MAIRONIS
Muziejuje išlikęs didelis Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) archyvas (apie 6000 eksponatų). Išlikę baldai ir paveikslai, skulptūros ir asmeniniai daiktai, knygos ir…
Senoji literatūra
2021-06-02
GABRIELIUS LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS
Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852–1916) – dramaturgas, publicistas, režisierius, „Varpo“ ir „Ūkininko“ bendradarbis, lietuvybės puoselėtojas, palaikęs ryšius su knygnešiais. Kukliame archyve svariausi…
Senoji literatūra
2021-06-02
ALEKSANDRAS FROMAS-GUŽUTIS
Aleksandras Fromas-Gužutis (1822–1900) – rašytojas, dramaturgas, poetas. Dirbo raštininku Raseiniuose, Kaune, vėliau ūkininkavo, rašė straipsnius į „Aušrą“, „Varpą“, „Ūkininką“, „Vienybę…
Senoji literatūra
2021-06-02
KSAVERAS SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS (1863–1938)
„Aušros“ laikų poeto ir prozininko Ksavero Sakalausko-Vanagėlio archyve daugiausia yra knygų: 1906 m. JAV išleistas apsakymas „Vestuvės“ (knygutė tik 9…
Senoji literatūra
2021-06-02
OSKARAS MILAŠIUS (1877–1939)
Oskaras Milašius (pranc. Oscar Vladislas de Lubicz Milosz) – lietuvių kilmės prancūzų poetas, rašęs prancūzų kalba, diplomatas (1920–1925 m. Lietuvos…
Senoji literatūra
2021-06-02
GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1861–1943) rinkinyje yra 283 įvairių rūšių eksponatai. Tai – meno kūriniai (124), fotografijos (59), knygos (52), laiškai (25),…
Senoji literatūra
2021-06-02
VINCAS KUDIRKA
Rašytojo, publicisto, lietuviško himno autoriaus Vinco Kudirkos (1858–1899) rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 302 eksponatai, iš kurių – 188…
Senoji literatūra
2021-06-02
ŽEMAITĖ
Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės Žemaitės (1845–1921) rinkinio eksponatai pradėti kaupti labai anksti. Gal net nuo 1941 metų, kai pirmasis muziejaus vedėjas Bernardas…
Senoji literatūra
2021-06-02
×

Basket

×

Basket