Senoji literatūra
Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta (1873–1950)
Kunigo ir poeto Adolfo Sabaliausko, pasirašinėjusio Žalios Rūtos slapyvardžiu, archyve saugoma: eilėraščių rankraščiai, parašyti 1914–1941 m., sudarytos ir originalios kūrybos…
Senoji literatūra
2023-10-31
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS (1893–1967)
Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967) – poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, literatūros teoretikas. Džiaugiamės, kad muziejuje saugome didelį klasiko archyvą. V. Mykolaitis sovietmečiu…
Senoji literatūra
2023-06-15
ANZELMAS MATUTIS (1923–1985)
„Apie poetą jo knygos pasako daugiau, negu jis pats apie save“, – rašo Anzelmas Matutis (1923–1985) savo autobiografijoje. O tų…
Senoji literatūra
2023-04-05
VIKTORAS FALKENHANAS (1903–1987)
Humboldtų universiteto profesorius, habilituotas daktaras, baltistas, slavistas (ypač – polonistas), rašytojas, parašęs noveles apie Joną Bretkūną, vertėjas, dailininkas Viktoras Falkenhanas…
Senoji literatūra
2023-03-15
ANTANAS MIŠKINIS (1905–1983)
Antanas Miškinis – lietuvių neoromantizmo poetas, prozininkas, vertėjas, publicistas ir  bene žymiausias tremtyje sukurtos lyrikos kūrėjas. Jis gimė Juknėnų kaime…
Senoji literatūra
2023-01-12
IEVA SIMONAITYTĖ (1897–1978)
Ieva Simonaitytė (1897–1978) – autobiografinių knygų, romanų ir apysakų autorė, savo šlovės zenite sovietiniais metais, buvusi labai produktyvi rašytoja, jos…
Senoji literatūra
2022-12-21
RAPOLAS MACKONIS (1900–1982)
Rašytojas, žurnalistas, redaktorius, politinis kalinys Rapolas Mackonis (Mackevičius) gimė Varėnos rajone, Paąžuolėje. Neturtingoje dzūkų šeimoje augo aštuonetas vaikų, Rapolas –…
Senoji literatūra
2022-12-21
JULIJONAS LINDĖ-DOBILAS (1872–1934)
Julijonas Lindė-Dobilas (1872–1934) – pirmojo lietuvių psichologinio romano „Blūdas, arba Lietuva buvusios Rusijos revoliucijos mete“ (1912 m.) autorius, kunigas, pedagogas,…
Senoji literatūra
2022-12-20
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą