Senoji literatūra
ADOMAS LASTAS
Adomas Lastas ( sl. Adomas Juodasai) Poeto Adomo Lasto ( 1887-1961), pasirašinėjusio slapyvardžiu Adomas Juodasai, archyve daugiausia yra nuotraukų, įvairiais…
Senoji literatūra
2022-02-25
JONAS MARCINKEVIČIUS
Rašytojas Jonas Marcinkevičius, skaitytojams žinomas kaip „Benjamino Kordušo“ ir „Kražių skerdynių“ autorius, gimė 1900 m. Radviliškyje. Maironio lietuvių literatūros muziejuje…
Senoji literatūra
2021-06-02
KAZYS JAKUBĖNAS
Kazys Jakubėnas (1908–1950) – poetas, vertėjas, aistringas kovotojas prieš socialinę nelygybę, pirmas žymiausias ir išradingiausias poezijos ikimokyklinio amžiaus vaikams kūrėjas.…
Senoji literatūra
2021-06-02
MARTYNAS JANKUS
Martynas Jankus (1858–1946) – spaustuvininkas, leidėjas, „Aušros“ ir „Varpo“ laikų lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių bičiulis, redaktorius ir rašytojas. Savo spaustuvėse…
Senoji literatūra
2021-06-02
JURGIS ZAUERVEINAS-GIRĖNAS
Jurgis Zauerveinas-Girėnas (1831–1904) – vokiečių kilmės Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, publicistas, poetas, filosofijos mokslų daktaras, garsus poliglotas, mokėjęs…
Senoji literatūra
2021-06-02
MARCELINAS ŠIKŠNYS – ŠIAULĖNIŠKIS
M. Šikšnys – Šiaulėniškis (1874–1970) – dramaturgas, poetas, matematikos mokytojas, vadovėlių autorius. Pirmuosius eilėraščius paskelbė „Varpe“ ir „Ūkininke“. M. Šikšnio…
Senoji literatūra
2021-06-02
JONAS JABLONSKIS
Jonas Jablonskis (1860–1930) – kalbininkas, lietuvių kalbos normintojas, Žemaitės raštų redaktorius. 1901 m. Petro Kriaušaičio slapyvardžiu išleido „Lietuvių kalbos gramatiką“. Papildyti jos…
Senoji literatūra
2021-06-02
JONAS BASANAVIČIUS
Jonas Basanavičius (1851–1927) – istorikas, etnologas, tautosakininkas, publicistas, pirmasis „Aušros“ redaktorius, Vasario 16-osios akto signataras, žymus lietuvių tautinio judėjimo veikėjas. J. Basanavičiaus…
Senoji literatūra
2021-06-02
×

Basket

×

Basket