Seniausioji literatūra
SIMONAS DAUKANTAS
Muziejuje saugomas S. Daukanto rinkinys – turtingas. Galime pasidžiaugti, kad jame yra dailininko Adomo Varno 1937 m. tapytas S. Daukanto…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
LIUDVIKAS RĖZA
Rinkinyje yra 36 eksponatai. Jį sudaro knygos (21), fotografijos (9), dailės kūriniai (6). Rinkinys įdomus tuo, kad jame yra du…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
ANTANAS STRAZDAS
Rinkinį sudaro 149 eksponatai. Tai knygos (67), rankraščiai (37), fotografijos (33), dailės kūriniai (12). Įdomiausi rinkinio eksponatai – XX a.…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
DANIELIUS KLEINAS
Danieliaus Kleino (1609–1666) rinkinį sudaro 3 eksponatai. Vienas dailės kūrinys – I. Labutytės grafikos darbas „D.Kleinas“ ir dvi knygos. Rinkinys…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
KRISTIJONAS DONELAITIS
2014 m. sausio 1 dieną minėjome K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. K. Donelaitis (1714–1780) – grožinės lietuvių literatūros pradininkas, kurio…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
SENŲJŲ KNYGŲ KATALOGAS. I DALIS
Knyga – konvoliutas. Įrištos dvi knygos: 1) Adomas Fridrikas Šimelpenigis. Iš naujo perveizdėtos ir pagerintos giesmių knygos. Karaliaučius. 1776 m. Antraštiniai duomenys: Iš naujo…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
SENŲJŲ KNYGŲ KATALOGAS. II DALIS
Bonaventūra. Živatas pono ir dievo mūsų. Vilnius. 1808 m. Antraštiniai duomenys: Zivatas pona ir dieva musu Jezusa Chrystusa tay ira Kielas išganima kuriu…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
MARTYNAS MAŽVYDAS
   Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra saugomas negausus Martyno Mažvydo rinkinys, kurio kone įdomiausias eksponatas yra „Katekizmo“ pirmojo leidimo faksimilė.…
Seniausioji literatūra
2020-09-18
×

Basket

×

Basket