Seniausioji literatūra
LIUDVIKAS RĖZA (1776–1840)
Liudvikas Rėza (1776–1840) – poetas, vertėjas, kritikas, folkloristas, į lietuvių kultūros istoriją įėjęs kaip pirmasis Kristijono Donelaičio „Metų“ (1818 m.)…
Seniausioji literatūra
2022-12-29
ANTANAS STRAZDAS (1760–1833)
Antanas Strazdas – lietuvių poetas, katalikų kunigas, liaudies dainius, žmonių vadintas maloniniu Strazdelio vardu. Tai originali asmenybė, savo gyvenimo būdu…
Seniausioji literatūra
2022-12-28
ANTANAS BARANAUSKAS (1835–1902)
Antano Baranausko (1835–1902) – poeto, vyskupo, poemos „Anykščių šilelis“ autoriaus gana gausiame rinkinyje galima rasti iškalbingų eksponatų, atskleidžiančių rašytojo gyvenimo…
Seniausioji literatūra
2022-12-21
ANTANAS VIENAŽINDYS
Antanas Vienažindys (1841–1892) – lietuvių poetas, kunigas. Vienas pirmųjų lietuvių meilės lyrikų, palikęs kūrybą rankraščiuose. Daugelis jo eilėraščių tapo liaudies…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
LAURYNAS IVINSKIS
Pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjo ir vertėjo Lauryno Ivinskio (1810–1881) rinkinys nėra labai gausus, tačiau galima pasidžiaugti, kad jame saugomas ir…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
SIMONAS STANEVIČIUS
Rašytojo, vertėjo, lietuvių tautosakos rinkėjo ir leidėjo, pirmojo profesionalaus lietuvių filologo S. Stanevičiaus (1799–1848) rinkinį sudaro nuotraukos, knygos, spaudiniai, meno…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
VACLOVAS IR VIKTORAS BIRŽIŠKOS
Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas ir senosios lietuvių literatūros tyrinėtojas. Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikos mokslų profesorius, tačiau visuomenine ir…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
MYKOLAS BIRŽIŠKA
Mykolo Biržiškos (1882–1962) – literatūros ir kultūros istoriko, pedagogo ir visuomenės veikėjo, 1918 metų vasario 16 dienos Nepriklausomybes Akto signataro…
Seniausioji literatūra
2021-06-02
×

Basket

×

Basket