2022-11-24
Maironio lietuvių literatūros muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejus ieško:

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTO(-ĖS):

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau nei 1 metų panašaus pobūdžio darbo patirties ir kompetencijos portfelį;
 • turėti viešo kalbėjimo ir bendravimo su žiniasklaidos atstovais patirties;
 • mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • mokėti dirbti Microsoft Office arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
 • būti komunikabilus, pareigingas, kruopštus, orientuotas į rezultatus ir kokybę, kūrybingas, mokėti bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo pobūdis:

 • formuoja teigiamą muziejaus įvaizdį;
 • užtikrina savalaikį išsamios viešos su Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėju suderintos informacijos apie muziejaus veiklą, iniciatyvas ir kt. parengimą bei publikavimą;
 • rengia, koordinuoja ir įgyvendina komunikacijos kampanijas, analizuoja rezultatus;
 • inicijuoja, vykdo ir koordinuoja vidaus komunikacijos priemones, teikia siūlymus jų tobulinimui;
 • organizuoja bei vykdo su išorinės ir vidinės komunikacijos tikslais susijusias apklausas bei tyrimus, analizuoja ir apibendrina rezultatus, rengia pristatymus;
 • stebi ir reaguoja į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numato tokių situacijų sprendimo būdus;
 • rengia žinutes apie įvairius muziejaus įvykius, kasdieninę veiklą muziejaus svetainei ir socialiniams tinklams;
 • bendradarbiauja ir pagal kompetenciją dalinasi informacija su muziejaus darbuotojais, įsitraukia į veiklas, vykdant projektus, organizuojant renginius, parodas ir t.t.

Atlyginimas 6,4-7,0 koef. – 1158,40-1267 Eur (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu info@maironiomuziejus.lt

Pasiteravimui tel. +370 (37) 207477