Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namai-muziejus

„Originali, stilinga ir savotiška vila tamsaus miško fone. Viskas ten gerai apgalvota, puikiai įrengta“– taip jaunavedžių Salomėjos ir Bernardo Bučų pasistatytą namą apibūdino bičiuliai Kazanavičiai. Šiuose menininkų namuose lankydavosi ir daugiau garbingų svečių, gerų draugų, giminių...
Erdvioje salėje, buvusioje Bernardo Bučo skulptūros dirbtuvėje, įrengta literatūrinė ekspozicija, kurioje — Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos kelias. Lankytojai gali susipažinti su gausia informacija, pateikta ne tik moderniuose spalvinguose stenduose (jų gamybai naudota skaitmeninė spauda, kompiuterinis fotomontažas), bet ir stebėdami besikeičiančias fotografijas stenduose įtaisytuose monitoriuose. Yra terminalas, kuriuo rodomi filmuoti archyviniai Salomėjos Nėries vaizdo įrašai, į stendus nepatekusios fotonuotraukos iš įvairių archyvų, skamba aktorės Rūtos Staliliūnaitės skaitomi poetės eilėraščiai. Literatūrinėje ekspozicijoje eksponuojami ir S. Nėries memorialiniai autentiški daiktai.

Atkurti keturi memorialiniai kambariai: Bernardo Bučo žiemos dirbtuvė, Salomėjos Nėries darbo kambarys, šeimos svetainė ir miegamasis. Juose lankytojai ras ne tik Salomėjos ir Bernardo Bučų asmeniškai naudotus daiktus, bet ir tarpukaryje gamintus baldus, interjero detales.

Žiemos dirbtuvėje eksponuojami B. Bučo darbai: Maironio horeljefas (1934), J. Tumo-Vaižganto biustas (1933), S. Nėries biustas ir kiti. Ant autentiško stalo – skulptoriaus darbo įrankiai. Ant sienos įrengta fotonuotraukų galerija iš B. Bučo asmeninio archyvo.

Šeimos svetainėje matoma sofa, du foteliai, apvalus stalas, sieninis laikrodis, telefono aparatas, radijas. Yra sieninė knygų spinta, kurioje — S. Nėries memorialinė biblioteka. Išliko 294 knygos lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, latvių ir kitomis kalbomis. Bibliotekoje yra ir senoji spauda. Svetainę puošia A. Žmuidzinavičiaus tapytas S. Nėries portretas (J. Banaičio kopija).

Siauri, mediniai laiptai veda į antrame aukšte įrengtus kambarius. Poetės darbo kambaryje išsaugota jos kūrybinė aplinka. Ant tamsaus rašomojo stalo stovi prieškario stalinė lempa, čia pat — M. K. Čiurlionio reprodukcijų albumas, rašomoji mašinėlė, autoriniai rankraščiai ir mašinraščiai. Sienas puošia S. Nėries iš kelionių parsivežti paveikslėliai.

Neįprastos, originalios konstrukcijos miegamojo prieigoje įrengta vieta poilsiui. Apvalus stalelis užtiestas gėlėta staltiese, ant jos parimusi studijų metais poetė rašė eilėraščius ir piešė viršelį rinkiniui „Anksti rytą“ (1927). Kambario gilumoje stovi dvi medinės lovos, staleliai prie jų, pintas krepšys skalbiniams, kelioniniai lagaminai ir kiti daiktai.

Muziejus restauruotas 2004 metais už Lietuvos Respublikos vyriausybės lėšas. Literatūrinės ekspozicijos dizainas — UAB Terra media, gamyba – UAB Prestižas. B. Bučo skulptūras restauravo ir žiemos dirbtuvę įrengė skulptorius Juozas Šlivinskas. Literatūrinės ir memorialinės ekspozicijos autorės: Ina Aleksaitienė, Raminta Antanaitienė, Asta Vileniškytė, Aldona Ruseckaitė.