Maironio lietuvių literatūros muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejuje jau veikia nauja Jono Mačiulio-Maironio gyvenimui ir kūrybai skirta ekspozicija, kurią lankytojai galės apžiūrėti svečiuodamiesi poeto bute. Kurdami šią ekspoziciją muziejininkai kartu su UAB „MultimediaMark“ komanda vieningai sutarė – būtina įdomiai ir nesudėtingai atskleisti, kokie iš tiesų yra svarbūs Maironio darbai, jo kūrybinis palikimas ir kokia jautri bei strategiškai mąstanti tai buvo asmenybė.
Lankytojai pagal savo pomėgius ir poreikį patys pasirinks veiklas, kurių – visa įvairovė! Norintieji gauti daug informacijos galės nuosekliai tyrinėti Maironio gyvenimo etapus ištraukiamuose stenduose, terminale, per skaidrių projektorių peržiūrėti Maironio ir jo artimiausių žmonių nuotraukas, išgirsti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų komentarus apie svarbiausius veikalus. Lankytojai, kurie muziejuje apsilankys tiesiog smagiai praleisti laisvalaikio, turės galimybę pamatyti rodomus išskirtinai vertingus eksponatus, sukurti vieną iš trijų poeto portretų, pasitikrinti žinias nesudėtingame žaidime terminale ar pavartyti ypatingą 1920 m. „Pavasario balsų“ maketą, pasiklausyti poeto eilių.
Originalūs eksponatai, kuriuos nuspręsta rodyti, buvo atrinkti ypač atidžiai: be pagrindinių pirmųjų knygų leidimų bus eksponuojami Maironio paskaitų, pamokslų rankraščiai bei rankraštinės knygos. Lankytojai pamatys itin retai rodomus arba dar niekada nerodytus eksponatus: Maironio „Trumpą visuotinės literatūros istorijos“ rankraštinį vadovėlį, prelato žiedą, laurų vainiką, kuriuo poetas buvo apdovanotas 1932 m. gegužę Latvijoje ir kitas vertybes.
Svarbus ekspozicijos akcentas – filmas apie Joną Mačiulį-Maironį, kuriam scenarijų sukūrė režisierius, rašytojas Mindaugas Valiukas. Šiuolaikiškai, išryškinant pagrindinius nuopelnus ir poeto asmenybės bei darbų unikalumą, tikime, kad kiekvienas iš naujo atras visiškai kitokį Maironį.
Beje, žvilgterėjus į sodelį pro ekspozicijoje stovintį žiūroną visų lauks maloni staigmena!
Maironio gyvenimo ir kūrybos ekspozicija yra Valstybės investicijų projekto „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“ dalis.